Sharm el Shaik, to bardzo popularny kurort w Egipcie.

Dzięki niedrogim wycieczkom typu all inclusive i przystępnym cenom lotów w pewnym momencie stał się mekką typowych turystów. Dla wielu odwiedzających była to baza wypadowa na imprezowe wakacje. Jak jest teraz?

To jak podróżujesz i czego dostarczasz sobie w podróży, zawsze zależy od Ciebie. Sharm mnie zachwyciło. Ten tydzień spędziłyśmy tak aktywnie, że zdecydowanie potrzebowałyśmy wakacji. Oto moje top 5 rzeczy, które musicie zrobić odwiedzając to miasto.

 

Szukasz inspiracji na doskonały nocleg? Zobacz ten post:

Rixos Sea Gate, Sharm el Shaik. Pure perfection.

 

 

WYSPA TIRANA + snorkeling

Jeśli kochasz błękitną wodą, wiatr we włosach i spędzanie czasu na jachcie- idealna wycieczka dla Ciebie.

Byłam pozytywnie zaskoczona kondycją łodzi. Elegancko, świeżo, czysto.

Na jachcie spędzasz cały dzień, podpływasz pod wyspę Tirana, należącą do Arabii Saudyjskiej (jeśli bardzo chcesz, możesz twierdzić, że odwiedziłaś kolejny kraj). Na pływanie zatrzymujesz się w trzech malowniczych lokalizacjach.

Moje ulubione miejsce było przy wraku rosyjskiego okrętu wojennego.

NOCNE SAFARI 
(moje ulubione!)

Piękna wycieczka, którą koniecznie musicie zrobić. Nocne safari, wycieczka na quadach i oglądanie gwiazd w “beduińskim” namiocie.

Niesamowite widoki. Piękny zachód słońca. Szybka jazda quadem przez pustynię (zawsze wybieraj pierwszego quada, dzięki temu przed sobą będziesz widziała wydmy, a nie innych uczestników wycieczki)

Gwiazdy nigdzie nie są tak piękne, jak na pustyni, lub pośrodku oceanu.

SHISHA W FARSHA CAFEE

Insta worty allert.

Jedna z najpiękniejszych kawiarni, w jakich byłam w życiu. Zbudowana na skale, nad samym morzem. Piękna, utrzymana w orientalnym style. Dokonała obsługa, magiczny klimat. Szczególnie warto odwiedzić ją przed zachodem słońca. Gwarantuje, że zrobicie piękne, różowe zdjęcia: ))

NURKOWANIE W RAS MUHAMAD 

Jeśli chcesz spróbować nurkowania po raz pierwszy, Egipt będzie doskonałym miejscem. Znany na całym świecie z pięknych raf koralowych, przystępnych cen kursów i różnorodności życia podwodnego.


Wycieczka do parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody to świetna okazja, aby rozpocząć przygodę z nurkowaniem.

No i to kolejny piękny dzień spędzony na łódce.

RELAKS  

Zdecydowanie należy ci się podczas wakacji! Weź książkę w dłoń, ubierz ogromny kapelusz, pamiętaj o kremie z bardzo wysokim filtrem i zamów sobie pysznego drinka.

Odpoczynek pod palmami to zawsze dobry sposób na spędzenie dnia.

 

Pamiętaj też, że Sharm to idealna baza wypadowa do Kairu. Lot trwa ok. 45 minut i kosztuje między 100-120 dolarów za osobę.

Ale o tym w kolejnym poście.

Czego nie warto zrobić będąc w Sharm?

Zdecydowanie możecie odpuścić sobie zakupy. Niestety większość bazarów oferuje bardzo tandetne chińskie podróbki.

 

Nie warto dać się “naciągać’ na zakupy czy usługi, których nie potrzebujemy. W tej sprawie trzeba być po prostu bardzo stanowczym.

Nie testowałam imprez i życia nocnego, ale nie wydaje mi się ciekawe.

Zobacz też:

Hotel Savior Vivre

 

Top 5 of Sharm El Shaik

 

Sharm el Shaik is a very popular resort in Egypt.

Thanks to inexpensive all-inclusive trips and affordable flight prices, at some point it has become the mecca of typical tourists. For many visitors, it was a starting point for a party holiday. How is it now?

 

It’s always up to you how you travel and what you will experience on your journey. Sharm delighted me. We spent this week so actively that we definitely needed a holiday. Here are my top 5 things that you have to do when visiting this city.

 

Are you looking for inspiration for an excellent accommodation? View this post:

 

TIRANA ISLAND + snorkelling

If you love blue water, wind in your hair and boat life – this is the perfect trip for you.

I was positively surprised by the condition of the boat. Elegant, fresh, clean.

 

On the yacht you spend the whole day, sailing to Tiran Island, belonging to Saudi Arabia (if you really want, you can claim that you visited another country). You are staying in three picturesque locations for swimming.

My favourite place was at the wreck of a Russian warship.

 

OVER NIGHT SAFARI

A beautiful trip that you absolutely must do. Night safari, quad tour and watching the stars in the “Bedouin” tent.

Amazing views. Beautiful sunset. Quick quad ride through the desert (always choose the first quad, thanks to this you will see dunes and not other participants of the trip)

Stars are nowhere as beautiful as in the desert or in the middle of the ocean.

 

SHISHA AT FARSHA CAFEE

Insta worthy alert.

One of the most beautiful cafes in which I was in my life. Built on a rock, right on the sea. Beautiful, maintained in oriental styles.  Great service, magical atmosphere. It is especially worth visiting before sunset. It guarantees that you will make beautiful, pink photos:))

DIVING AT RAS MUHAMMAD 

If you want to try diving for the first time, Egypt will be a great place. Known around the world for its beautiful coral reefs, affordable courses and the diversity of underwater life. A trip to the landscape park and nature reserve is a great opportunity to start the adventure with diving.

And this is another beautiful day spent on the boat.

 

RELAX DAY 

You definitely need one during your holidays! Take a book in your hand, dress a huge hat, remember to always use a very high SPF and order yourself a delicious drink.

Resting under palm trees is always a good way to spend the day.

 

Also, remember that Sharm is an ideal base for Cairo. The flight takes about 45 minutes and costs between 100-120 dollars per person.

 

What is not worth doing while in Sharm?

You can definitely let go of your shopping. Unfortunately, most bazaars offer very cheesy Chinese fakes.

 

It is not worth to be “pulled” on purchases or services that we do not need. You have to be very firm in this matter.

I have not tested events and nightlife, but it does not seem to be interesting.

Be sure to check this one:

Hotel Savior Vivre