Jarmark świąteczny w Berlinie


Jarmarki świąteczne są chyba znakiem flagowym Berlina. Zaraz obok galerii sztuki, klubów techno i azjatyckich restauracji. W Grudniu hotele są pełne, na ulicach, tłumy. Nikomu nie przeszkadza, że jest zimno. Od lat przyciągają tysiące turystów z Niemiec i całego świata. Jeśli mnie znacie, wiecie, że nie lubię świat. Zimna. Świątecznego klimatu. I wszystkie co jest związane ze świętami. Nie spodziewałam się, ale… polubiłam jarmarki. Aż dziwnie się czuje, pisząc coś takiego. To było urocze doświadczenie, które polecam każdemu. Oto mój mały przewodnik jak przetrwać i pokochać Jarmark Świąteczny w Berlinie.

1. Ubierz się ciepło.
Jarmarki są na świeżym powietrzu, spędzisz tam minimum 2 godziny. Ciepłe ubrania, rękawiczki to podstawa.

2. Glocken wein
Niemcy mają niesamowity wybór rozgrzewających napojów alkoholowych. Prawie na każdym straganie dostaniesz grzane wino w wersji białej lub czerwonej (również wzbogacone rumem lub amaretto). Dla zwolenników mocnych alkohol JAGERtea albo Sznaps. Gorąca czekolada z amaretto. Polecam zacząć zwiedzanie od takiego stoiska. Jarmark Świąteczny w Berlinie zobowiązuje do dobrego nastroju!

3. Jedzenie
Jeśli myślicie, że do jedzenia dostaniecie tylko currywurts, jesteście w błędzie. Co prawda dzieżo o zdrowe odżywcze dania, ale… gwarantuje, że zakochacie się w świątecznych przekąskach. Ogromny wybór dań na słodko; churros, ciastka kominowe, gofry, naleśniki. Wiele stoisk miało też w ofercie dania wegańskie. Co wygrało tegoroczna edycje?

Serowe Founde podawane na grzance. Pyszny ciągnący się seeerr.
(Z ekologicznego gospodarstwa w Austrii)


4. Czas na przerwę, na glocken wein
Ponieważ jest zimno, znów musisz napełnić kubek z grzanym winem.
Strasznie szybko stygnie.


5. Zakupy
Kupić możesz wszytko. Setki ozbód choinkowych wątpliwej jakości i estetyki. Dziesiątki ślicznych, stylowych ozdób. Urocze sklepiki, zabawki, bombki, świecidełka. Nie zabierajcie na targ dzieci !! Chyba że planujcie wydać fortunę.
Szczególnie polecam — piękne kolorowe pierniki do powieszenia na choinkę.

6. … glocken wein
Na pewno wypiłaś już poprzednie grzane wino. Możesz teraz, warto sorbować wersji z rumem?


7. Porada…
Jeśli nie lubisz tłumów, nie wybieraj się na targ w sobotę. W pozostałe dni tygodnia oraz w niedziele spędzisz czas znacznie milej.

8. Niesamowity nastrój
Oprócz olbrzymich ilości pysznego, tłustego jedzenia i grzanego wina, polecam wam po prostu wtopić się w klimat. Jest wesoło, nastrojowo, w tle słychać wszystkie świąteczne hity. To miejsce, w którym z pewnością będziesz się uśmiechać. Chłód na dworze, ciepłe ubranie, nastrojowa muzyka i migające światełka. Magia.


9. Ostanie grzane wino.. i do domu: )
Życzę Wam bardzo udanych świąt.

Będąc w Berlinie polecam zatrzymać się szalonym Bikini Berlin

Bikini, 25 hours Hotels Berlin – modern and stylish

Christmas fairs are probably the flagship of Berlin. Right next to art galleries, techno clubs and Asian restaurants. In December, the hotels are full and streets are so crowded. It does not bother anyone that it’s cold. They have been attracting thousands of tourists from Germany and around the world for years. If you know me, you know I do not like the world. Cold. Christmas atmosphere. And all that is associated with the holidays. I did not expect, but … I liked the fairs. It feels strange to write something like that. It was a lovely experience that I would recommend to everyone. Here is my little guide on how to survive and love the Christmas Fair.

1. Dress up warmly.
The fairs are open-air, you will spend minimum 2 hours there. Warm clothes and gloves are the basis.

2. Glocken wein
Germany has an amazing selection of warming alcoholic beverages. Almost every stall you will get mulled wine in white or red version (also enriched with rum or amaretto). For supporters of strong JAGERtea or Sznaps alcohol. Hot chocolate with amaretto. I recommend starting a tour from such a stand.

3. Food
If you think that you will only get currywurts to eat, you are wrong. It is true that a healthy diet for healthy food, but … guarantees that you will fall in love with Christmas snacks. A huge selection of sweet dishes; churros, chimney cakes, waffles, pancakes. Many booths also had vegan dishes on offer. What won this year’s editions?

Cheese Founde served on toast. Delicious pulled seeerr.
(From an organic farm in Austria)

4. Time for a break, for glocken wein
Because it’s cold, you have to fill a mug of mulled wine again.
It cools down very quickly.

5. Shopping
You can buy everything. Hundreds of Christmas trees of dubious quality and aesthetics. Dozens of beautiful, stylish decorations. Charming shops, toys, baubles, glitter. Do not take children to the market !! Unless you plan to spend a fortune.
I especially recommend – beautiful colorful gingerbread to hang on the Christmas tree.

6. … glocken wein
You must have already drunk the previous mulled wine. Can you now, sorround the version with rum?

7. Advice …
If you do not like crowds, do not go to the market on Saturday. On the other days of the week and on Sundays, you will spend much more time.

8. An amazing mood
In addition to the huge amount of delicious, fatty food and mulled wine, I recommend you simply blend in with the climate. It is cheerful, moody, all Christmas hits are heard in the background. It’s a place where you’ll definitely smile. Outdoor coolness, warm clothing, romantic music and flashing lights. Magic.

9. Last hot wine … and home:)
I wish you very happy holidays.

Being in Berlin, I recommend staying in a crazy Bikini Berlin

Bikini, 25 hours Hotels Berlin – modern and stylish