POSITANO, po raz pierwszy 

Od mojego wyjazdu do Positano minął prawie rok. Jednak dopiero dziś zebrałam się, żeby napisać Wam artykuł. Powrót do zdjęć był przemiły. Dziś o Positano, widzianym po raz pierwszy.. bo za miesiąc lecę tam znowu. Tym razem zobaczymy Wybrzeze Amalfi, z wody.

DOJAZD

Dojazd do Positano, nigdy nie będzie łatwy, zawsze za to będzie malowniczy.

Zapierająca dech w piersiach linia brzegowa łączy się w wąskie, kolorowe drogi z włoskimi delikatesami i restauracjami na świeżym powietrzu. Pierwsza informacja do zapisania – nie zaparkujesz tu samochodu. Czasem, gdy masz dużo szczęścia może to się udać, za ok 7-8 euro za godzinę. Teraz rozumiem, czemu ludzie zostawiali samochody po drodze.

JAK DOJECHAĆ?
Można dolecieć do Neapolu lub Rzymu. Z Neapolu kursują busy, osobiście polecam wyjanąć samochód, i zrobić sobie wycieczkę po wybrzeżu.

JEDZENIE

CHEZ BLACK Via del Brigantino, 19, 84017 Positano

 

Kultowy lokal, działający od 1949 roku, polecam zrobić rezerwację, żeby zapewnić sobie miejsce przy plaży. Lokalizacja robi wspaniałe wrażenie. I może się wydawać, że to pułapka na turystów. Miejsce jest autentycznie dobre. Jedzenie smaczne. Serwowane przez ubranych w marynarskim stylu kelnerów nieskomplikowane dania kuchni włoskiej. Świeże owoce morza, butelka białego wina (spokojnie wypijcie dobry szczep za ok 50- 60 euro).

Polecam: sałatkę caprese z pieczoną burratą, pasty, owoce morza. Uwaga- nie ma opcji bez glutenu. 

LA TAGLIATA Via Monsignor Vito Talamo, Positano

 

Trafiłam tam przypadkiem, miły pan w hotelu powiedział, że niedaleko jest dobra restauracja i jeśli mamy ochotę zrobi nam rezerwację. Byłyśmy głodne, i zmęczone na tyle, żeby skorzystać z tej rekomendacji. La Tagliata jest położona ok 30 minut od centrum, dojechać można tam tylko prywatnym samochodem, lub autobusem – w tym mieście nie znajdziemy taksówek.

Widok z okien restauracji robi niesamowite wrażenie, upewnijcie się, żeby zarezerwować stolik przy oknie. Nie ma nic lepszego, niż widok krajobrazu Positano, spotykającego się z marmurowymi falami oceanu.

To nie jest restauracja, ale nasz dom rodzinny”oznajmia kelner, stawia na stole butelkę wina (o wyboru jest białe lub czerwone, odmowa nie wchodzi w grę). Nie ma menu. Dostajesz kilku daniowy obiad, który akurat dziś przygotowali. Wersja wegańska nie była problemem, ale skusiłam się też na ser.

Polecam: Wszystko, ponieważ, i tak nie masz wyboru.

REJS NA CAPRI, wycieczka, którą musisz zrobić.

 

O mojej miłości do łódek i morza wiecie, na pewno. Dlatego, uważam, że wybór całodniowej wycieczki łódka na Capri to najlepsza inwestycja. Rejs trwa ok 2 godzin, można wyłupić opcję z prosecco. Po drodze zwiedzasz jaskinie i groty, jeśli masz dość upału, możesz wyskoczyć do lazurowej wody. Na Capri będziecie mieć niewiele czasu, warto spędzić go dobrze.

  1. Zjedz cytrynową pizzę w restauracji przy marinie
  2. Nie trać czasu na turystyczne busy, lepiej weź taxi i zobacz tyle, ile zdołasz.
  3. Skuś się na coś cytrynowego… np Limoncello.
  4. Zrób zakupy w jednym z czarujących butików.

CO WARTO KUPIĆ?

Zarówno w Positano, jak i na Capri zajdziemy setki pięknych boho sklepów, małych galerii sztuki, lokalnych wyrobów ceramicznych. Wszytko z cytrynami. Zawsze lubię wracać do domu, z butelką Limoncello, ulegam magii lokalnej ceramiki.

Zobacz też;

ENGLISH VERSION
It has been almost a year since my last trip to Positano. Sorry for posting this so late. But, to be honest, looking back on those pictures was such a delightful time. Today’s article is about Positano, seen for the first time … because in a month I’m going there back again. This time we will see the Amalfi Coast from the water.

 

DRIVE

Getting to Positano will never be easy, it will always be picturesque.

The breathtaking coastline merges into narrow, colourful roads with Italian deli and open-air restaurants. The first information to save – you will not park your car here. Sometimes, when you’re lucky, you can find a spot to leave your car, but be ready to pay about 7-8 euros per hour. Now I understand why people left cars along the narrow way.

HOW TO GET?
You can fly to Naples or Rome. There are buses running from Naples, I personally recommend to rent a car, and take a trip along the coast. It’s just worth seeing.

 

FOOD

CHEZ BLACK Via del Brigantino, 19, 84017 Positano

 

A cult venue, lunch in 1949. Better book a table, if you’d like to sit in a first row, by the beach. The location makes a great impression. And it may seem like a tourist trap, but this place is genuinely good. Tasty food. The uncomplicated dishes of Italian cuisine served by waiters dressed up like sailors. Fresh seafood, a bottle of white wine (drink a good one for about 50-60 euros).

WHAT TO EAT: the Caprese salad with baked burrata, seafood. Pasta looks great, but there were no gluten-free options.

 

LA TAGLIATA Via Monsignor Vito Talamo, Positano

 

I got there by accident, a nice man at the hotel said that there is a good restaurant nearby if we feel like making a reservation. We were hungry and tired enough to try this recommendation. La Tagliata is located about 30 minutes from the centre, you can get there only by private car or bus – in this city, you will not find taxis.

The view from the windows of the restaurant makes an amazing impression, make sure to book a table by the window. There is nothing better than seeing the coast of Positano, meeting the marble waves of the ocean.

“This is not a restaurant, but our family home,” says the waiter, puts a bottle of wine on the table (the choice is white or red, refusal is not an option). There is no menu. You get a few course dinner, which they prepared today. The vegan version was not a problem, but I was also tempted for cheese. I’m so sorry cows… Italian food had its rights as well.

WHAT TO EAT: Everything because you still have no choice.

 

CAPRI CRUISE, a trip you need to do.

 

I know for sure about my love for boats and the sea. Therefore, I think that choosing a full-day boat trip on Capri is the best investment. The cruise takes about 2 hours, you can buy out the option with free-flowing Prosecco. On the way you visit beautiful, blue, caves if you have enough heat, you can jump into the azure water. You will have little time on Capri, it’s worth spending it well.

 

 

Eat a lemon pizza at the restaurant by the marina
Do not waste time on tourist buses, better take a taxi and see as much as you can.
Get ready for something lemon … eg Limoncello.
Shop at one of the charming boutiques.

 

WHAT SHOULD I BUY?

Both in Positano and on Capri we will find hundreds of beautiful boho shops, small art galleries, and local ceramic products. Everything with lemons. I always like to come back home, with a bottle of Limoncello, I succumb to the magic of local ceramics.

TRAVEL TIPS : what to pack on a yacht trip.