(English version below)

Uwielbiam styczeń, za nowe początki. Okres, w którym działamy z niesamowitą energią. Styczeń to również czas planowania i budowania naszych marzeń na najbliższy rok.
Zapraszam Was dziś do przeczytania mojej listy najciekawszych podróżniczych destynacji w 2019 roku.


PORTUGALIA
Urocza Lizbona, magiczne Porto, spokojne Algavre.
Portugala będzie hitem podróżnychym, jeśli chodzi o Europę. Magiczne plaże, ocean, cuda natury.
Wybierz się do Port lub Lizbony na długi weekend. Orientalne wpływy, piękna architektura ciekawe smaki. Idealna pogoda już od kwietnia.
Wiecie, że to właśnie w porto powstała pierwsza część Harry’ego Potter? A cały Howard jest inspirowany słynną biblioteką w Porto? W całym mieście znajdziemy wiele budynków czy sklepów, które przeniosą nasz w magiczną scenerię rodem z książek J. K. Rowling.SRI LANKA
Wyspa Celion, z państwem Sri Lanka. Miejsce, gdzie przez cały rok masz pewną idealną pogodę. Niesamowita antyczna kultura i religia wymieszana z kolonialnymi wpływami. Piękne plaże, dzika natura, uprzejmi ludzie.
Sri Lanka to również wspaniałe miejsce do odwiedzenia pod względem powstających tam pięknych hoteli oraz luksusowych spa. Połączenie tradycji, dziedzictwa kulturowego i nowoczesnego luksusu, czyni ze Sri Lanki coraz bardziej popularne miejsce wakacji.


BUHTAN, Birma
Na świecie istnieje niewiele miejsc z odpowiednią kombinacją piękna naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Buhtan będzie jednym z nich. Nadal w dużej mierze nieodkryte miejsce, gdzie rozwiniesz się duchowo oraz fizycznie. Mówi się, że Buhtan jest jak Bali w latach 60. Małe himalajskie królestwo Bhutanu było praktycznie nienaruszone turystką, ze względu na trudny dojazd, politykę wewnętrzną i brak lotnisk. Turystyka rozpoczęła się tam w 1974 roku. Ale nadchodzi zmiana. Nowy terminal przylotów na międzynarodowym lotnisku Paro sprawia, że ​​podróż jest mniej uciążliwa, drogi są ulepszane. Miejsce, które trzeba zobaczyć teraz, zanim będzie za późno.


GRENADA
Piękna karaibska wyspa Grenada. Jedno z miejsce, które uniknęły zniszczenia podczas zeszłorocznych huraganów. Obecnie, numer jeden do zobaczenia na Karaibach. W porównaniu do sąsiadów jest nadal stosunkowo nieuporządkowana. Zapewnia boskie plaże, ciekawą kulturę i wiele opcji przygodowych, od wędrówek po wodospady do nurkowania w podwodnej galerii rzeźb. Na wyspie od niedawna znajdziemy przepiękne hotele. Oczywiście Karaiby, najlepiej jest zwiedzać z wody.


EGIPT
Przez lata oblegany przez fanów niedrogiego wypoczynku w stylu all inclusive. Następnie odradzany przez ministerstwa bezpieczeństwa, ze względu na ataki terrorystyczne. Obecnie zmienia się sposób podróżowana po Egipcie. Położony nad Nilem kraj ma wiele niezwykle interesujących historyczny aspektów do odkrycia. Nowe muzeum Kairskie zachęci miłośników historii oraz archeologii. Bardzo eleganckie resorty, skuszą fanów wypoczynku na najwyższym poziomie. Nadal pozostaje mekką nurków oraz miejsce, gdzie bardzo łatwo można nauczyć się nurkowania.


SESZELE

Rajskie wyspy, które warto odwiedzić w tym roku. Boskie hotele, boskie plaże, niesamowity chillout. Nadal troszkę dzika administracja pozwala na stosunkowo niedrogie wakacje na najwyższym poziomie. Bardzo zróżnicowana roślinność, plantacje kawy, herbaty, esencjonalnej wanilii i cynamonu. Przepiękne palmy, kwiaty, bogactwo owoców. Żółwie morskie, dzikie delfiny, dostępne na wyciągnięcie ręki ( z zestawem do snorkelingu). Biorąc pod uwagę ilość malutkich wysepek, nie dasz rady się nudzić. Doskonały pomysł zarówno na wakacje na jachcie, jak i w resorcie.

+ Miejsca, które zawsze warto odwiedzić: Bali, Tajlandia, Filipiny, Jordania.

Zobacz też:

Rixos Sea Gate, Sharm el Shaik. Pure perfection.

 

_________________________________________________________________

January is all about the magic of new beginnings. The period in which we operate with amazing energy. January is also the time of planning and building our dreams for the coming year.
I invite you today to read my list of the most interesting travel destinations in 2019.

PORTUGAL
Lovely Lisbon, magical Porto, peaceful Algarve.
Portugal will be a travel hit when it comes to Europe. Magical beaches, ocean, natural wonders, rich history.
Make sure to visit Porto or Lisbon for a long weekend gateway. Oriental influences, beautiful architecture, interesting flavours. Perfect weather from April.
Do you know that the first part of Harry Potter was created in Porto? And the whole Howard is inspired by the famous library in Porto? Throughout the city, you will find many buildings or stores that will take you to the magical scenery straight from the books of J. K. Rowling.

SRI LANKA
Celion Island, with the State of Sri Lanka. A place where you have perfect weather all year round. Incredible ancient culture and religion mixed with colonial influences. Beautiful beaches, wild nature, kind people.
Sri Lanka is also a great place to visit in terms of beautiful hotels and luxury spas. The combination of tradition, cultural heritage and modern luxury makes Sri Lanka an increasingly popular holiday destination.

BHUTAN, Myanmar
There are few places in the world with the right combination of natural beauty and cultural heritage. Buhtan will be one of them. A place where you will develop spiritually and physically is still undiscovered. It is said that Buhtan is like Bali in the 1960s. The small Himalayan kingdom of Bhutan was practically undisturbed by tourism, due to the difficult access, domestic politics and lack of airports. Tourism began there in 1974. But change is coming. The new arrival terminal at the international Paro airport means that the journey is less onerous, the roads are improved. A place to see now before it’s too late.

GRENADA
Beautiful Caribbean island of Grenada. One of the places that avoided destruction during last year’s hurricanes. Currently, the number one to see in the Caribbean. Compared to its neighbours, it is still relatively disordered. Provides divine beaches, interesting culture and many adventure options, from hiking to waterfalls to diving in the underwater gallery of sculptures. We have recently found beautiful hotels on the island. Of course, the Caribbean, it is best to explore from the water.

EGYPT
Over the years, besieged by fans of an affordable all-inclusive vacation. Then advised against by the security ministries, due to terrorist attacks. The way travelled around Egypt is currently changing. Country located on the Nile,  has many unusually interesting historical aspects to discover. The new Cairo museum will encourage history and archaeology enthusiasts. Very elegant resorts, lure fans of rest at the highest level. It still remains a mecca for divers and a place where you can learn to dive very easily.

SEYCHELLES

Paradise islands that are worth visiting this year. Divine hotels, divine beaches, amazing chillout. Still, a bit of wild administration allows for a relatively inexpensive holiday at the highest level. Very diverse vegetation, coffee plantations, tea, essential vanilla and cinnamon. Beautiful palm trees, flowers, rich fruit. Sea turtles, wild dolphins, available at your fingertips (with a snorkelling kit). Considering the number of tiny islands, you can not get bored. A great idea both for a yacht vacation and in the resort.

+ Places that are always worth visiting: Bali, Thailand, Philippines, Jordan.

Be sure to read this as well:

Rixos Sea Gate, Sharm el Shaik. Pure perfection.