Djerba, to niezwykle klimatyczna wyspa położona na południu Tunezji. Unikatowy nastrój tego miejsca przez tysiące lat tworzyli Berberowie, Rzymianie, Żydzi, Turcy, Włosi czy Hiszpanie. Miejsce powstałe z różnych wpływów kulturowych, obecnie, jest przepiękną tradycyjnie Tunezyjską wyspą. Czy warto odwiedzić Djerbę? Jednoznacznie tak. To jedno z tych magicznych miejsc, którego klimatu nigdy się nie zapomina. Przeczytaj co warto zrobić będąc na Djerbie.

Jak dolecieć? Nic łatwiejszego, Djerba na własne lotnisko. Obsługujące głównie loty czarterowe.

Na wyspie można też dostać się promem lub kamienną groblą zbudowaną za czasów rzymskich.

Co warto zobaczyć na wyspie Djerba?

Djerbahood

Największa na świecie galeria sztuki ulicznej. Cudowna inicjatywa, polegająca na ozdobieniu ciekawymi muralami ścian trochę zapomnianej wioski Erriadh. Najlepsze miejsce, na podziwiane tradycyjnej tunezyjskiej architektury i nowoczesnej sztuki. Tutaj przeczytacie więcej na temat całego projektu.

Djerbahood: street art and tunisian doors, Tunisia

 

Dar Jeleni

Jeśli sztuka i kultura danego regionu, to coś, co Cię interesuje, dom artysty Jeleni’ego będzie miejscem, które musisz zobaczyć. Pracowania artystyczna, a zarazem dom malarza wita nas herbatą i tunezyjskimi przysmakami. Na miejscu można obejrzeć zarówno tradycyjne dzieła sztuki, jak i innowacyjną twórczość artysty – powstałą z recyklingu. Clue programu, to obrazki malowanie przez Jeleniego na szkle. Niesamowita precyzja! Całość produkcji zajmuje może 3 minuty, a zawiera w sobie więcej emocji, niż niejedno znane dzieło sztuki.

Flamingo Island

Ciekawym miejsce do zobaczenia na Djerbie jest Wyspa Flamingów. Niestety, tym razem nie udało nam się spotkać ptaków ( spędzają na wyspie czas od października do lutego). Nie mniej jednak wyspa na fajny piracki klimat. Z łatwością można wyrazić sobie miejsce 700 lat temu, gdy dobijały tam kupieckie i pirackie statki. Na miejscu możesz pojeździć konno lub wielbłądem po plaży, nad brzegiem morza.

Wycieczka jeepami na wydmy

Na wyspę Flamingów można dostać się łodzią lub jeepem. Jeśli wybierzecie się samochodem czeka was fajna off-roadowa przygoda na pustynnych wydmach.

Będą na Djerbie warto wynająć taki samochód lub quady i poszaleć w pustynnym krajobrazie.

 

Zakupy na bazarze

Chcecie kupić tradycyjne przyprawy, ceramikę czy piękny kapelusz? Zapraszam na bazar w Houmt Souk. To jedyny afrykański bazar, na którym nikt nie będzie Cię “:naciągać na zakupy. Sprzedawcy są mili, uprzejmi i spokojni. Bardzo pozytywne przeżycie!

Travel tip, odwiedzając Houmt Souk koniecznie wypij świeży sok z tunezyjskich pomarańczy w cenie 3 zł, i tradycyjną kawę w cenie 2 zł.

Golf

Kochasz golfa (lub tak jak ja kluby golfowe?) Odwiedź  Djerba Golf Club i spróbuj doskonałej kuchni. Samo pole golfowe jest przepiękne tak jak większość afrykańskich pól wykorzystuje naturalne ułożenie terenu. Dzięki temu gra jest znacznie bardziej emocjonująca, a widoki – wspaniałe. Wieczorem w klubie odbywają się przyjemne imprezy, głownie dla mieszkańców wyspy. 

Relaks w słońcu

Będą na wakacjach warto też chwilę odpocząć. Jeśli masz ochotę na relaks na doskonałym poziomie wybierz, hotel, który zapewni Ci spokój i świetne jedzenie. Na wyspie Djerba warto zatrzymać się The Royal Garden Palace.Hotel urządzony jest w styl tradycyjnego riadu, ma piękne przestronne pokoje i przyjemny orientaly wystój. Z pewnosia uda Ci się tutaj wypocząć.

Wyspę Djerba zobaczyłam na zaproszenie Discover Tunisia

______________________________________________________

Djerba is an extremely atmospheric island located in the south of Tunisia. The unique atmosphere of this place was created by Berbers, Romans, Jews, Turks, Italians and Spaniards, visiting this place decades ago. A place created from various cultural influences, nowadays, is a beautiful traditionally Tunisian island. Is it worth visiting Djerba? Clearly yes. This is one of those magical places which You will never forget. Check, my favourite activities on Djerba.

How to get? Nothing easier, Djerba at your own airport. Serving mainly charter flights.

The island can also be reached by ferry or stone causeway built in Roman times.

What is worth seeing on the island of Djerba?

Djerbahood

The world’s largest street art gallery. A wonderful initiative, of decorating some forgotten village of Erriadh with interesting wall murals. The best place to enjoy traditional Tunisian architecture and modern art. Here you can read more about the whole project.

Djerbahood: street art and tunisian doors, Tunisia

Dar Jeleni

If the art and culture of a region is something that interests you, the house of the artist Jeleni will be a place you will love. Artistic work, and at the same time the painter’s house greets us with tea and Tunisian delicacies. On the spot, you can see both traditional works of art and the artist’s innovative work – made from recycled materials. Clue of the program, are Jelenis signature glass paintings. Incredible precision! The whole production can take 3 minutes, and contains more emotions than a well-known work of art.

Flamingo Island

An interesting place to see on Djerba is Flamingo Island. Unfortunately, this time we did not meet birds (they spend time on the island from October to February). Nevertheless, the island has a nice boho -pirate atmosphere. You can easily imagine this place 700 years ago when there were merchant and pirate ships there. On the spot, you can ride a horse or a camel on the beach, by the sea.

Jeep trip to the dunes

Flamingo Island can be reached by boat or jeep. If you go by car, you will have a nice off-road adventure in the desert dunes.
Definitely, It will be worth to rent a car or quads on Djerba and have fun in the desert landscape.

Shopping at the bazaar

Do you want to buy traditional spices, ceramics or a beautiful straw hat? I invite you to the bazaar at Houmt Souk. This is the only African bazaar where nobody will “pull you” on shopping. The sellers are nice, polite and calm. A very positive experience!

Travel tip, when visiting Houmt Souk, be sure to drink fresh Tunisian orange juice for less the 1 euro, and traditional coffee for less than 50 cents.

Golf

Do you love golf (or, just golf clubs like me?) Be sure to visit  Djerba Golf Club  and try the excellent cuisine. The golf course itself is beautiful, as most African fields use natural terrain. Thanks to this the game is much more exciting and the views are great.

Relax in the sun

They will also be able to rest for a while. If you want to relax at a great level, choose a hotel that will give you peace and great food. On the island of Djerba, the  The Royal Garden Palace.l is worth a visit. The hotel is decorated in the style of a traditional riad, has beautiful spacious rooms and pleasant oriental decor. You will be able to rest here.

Article was mad in cooperation with Discover Tunisia