Ta wyspa zmieniła mój subiektywny ranking Tajskich wysp. Ko Lanta.

Nadal trochę dzika, trochę boho, trochę gypsy. Piękne plaże, nienaruszone parki narodowe. Ludzie, z pięknym nastawianiem do życia. Prawdziwi piraci. No może, nie piraci, ale pirat na pewno. Zobacz 7 rzeczy, które musisz zrobić na wyspie Ko Lanta.

1.Zatrzymaj się w Round House

Jeśli kochasz piękne zachody słońca, doskonałe drinki, najlepszą atmosferę na wyspie i doskonałe jedzenie. Właściciele będą jednymi z najfajniejszych osób, jakie poznasz. Świetne minimalistycznie urządzone pokoje, dostęp do czystej plaży. Wszytko, na tak, jestem pewna, że pokochasz to miejsce.

2.Podziwiaj zachody słońca.

Najpiękniejsze, jakie widziałam od dawna.

3.Wybierz się na wycieczkę na 4 pobliskie wyspy.

Wybierz się na klasyczną turystyczną atrakcję. Wycieczkę po 4 najbardziej popularnych wyspach, na charakterystycznych „long tail boats.”

Polecam My Lanta long Boat, (klik!) za doskonałą organizację!

 

Kierowca odbierze Cię z hotelu i zabierze do portu gdzie, czeka mnóstwo klasycznych tajskich łódek. Podczas wycieczki zobaczysz 4 piękne miejsca na snorkeling. Atrakcją numer jeden to oczywiście słynna Emerald Cave.

Jak się tam dostać? Płyniesz przez jaskinię około 10 minut, gdyby nie latarki przewodników byłoby zupełnie ciemno. Dopływasz do niesamowitej otwartej jaskini z bujną roślinnością, idealnie białą plażą i piękną błękitną wodą. Niesamowity widok.

4.Prawdziwy Piracki Rejs

Wyobraź sobie, że siedzisz w barze. Pijesz rum. A stolik obok 70-letni kapitan rekrutuje załogę na rejs. W 2019 roku rzeczy dzieją się tylko w książkach albo na Netflix. , Albo na wyspie na Lanta.

Jeśli będziesz mieć szczęście być może jeden z ostatnich prawdziwych piratów, Lourie Pipper zabierze Cię w rejs.

My na 2 masztowce Atlanta spędziliśmy 3 piękne noce pod gwiazdami. Zwiedziliśmy parki narodowe i wyspy, do których nie docierają turyści. Poznaliśmy zasady prawdziwego pirackiego życia, spaliśmy na pokładzie na świeżym powietrzu. Piliśmy rum. Polecam dla osób o mocnych nerwach.

 

 

5.Poznaj tajską kuchnię, od kuchni.

Naucz się przygotowywać tradycyjnego pad thai pod okiem Sandy z Sai Thai. Więcej szczegółów znajdziesz tutaj:

Sai Thai Cooking school (secret curry recipe)

 

6.Odpocznij.

Ko Lanta to wyspa, na której możesz pozwolić sobie na dzień bez aktywności. Wiecie, bez zwiedzania, jeżdżenia, robienia tych wszystkich ciekawych rzeczy, które robisz na co dzień, na wakacjach. Ko Lanta to również miejsce, gdzie możesz poczuć się nowoczesnym hippisem.

7. Bonus: )

Zjedz pizze i popij ją dobrym, francuskim winem. Po 3 tygodniach w Azji zwykła Margarita i butelka zimnego sauvignion sprawiła nam tyle radości: ))

Planujsze wycieczkę do Tajlandii? Zobacz też:

Chai Lai Orchid : Eye opening travel

 

Best things, to do in Ko Lanta, Thailand

 

This island changed my subjective ranking of the Thai islands. Ko Lanta.

Still a little wild, a bit boho, a bit gypsy. Beautiful beaches, untouched national parks. People, with a beautiful mindset. Real pirates. Well, maybe not pirates, but one pirate for sure. See 7 things you need to do on Ko Lanta.

1. Stop at Round House,

If you love beautiful sunsets, excellent drinks, the best atmosphere on the island and excellent food. The owners will be one of the coolest people you will meet. Great minimalist rooms, access to a clean beach. Everything, there is a huge YES. I’m sure you will love this place.

2. Admire the sunsets. 

The most beautiful I’ve seen for a long time.

3. Take a trip to 4 nearby islands.

Go on a classic tourist attraction. A tour of the 4 most popular islands on the characteristic „long tail boats.”

I recommend My Longtail Lanta Tour for an excellent organization.

The driver will pick you up from the hotel and take you to the port where there are plenty of classic Thai boats. During the trip, you will see 4 beautiful places for snorkelling. The number one attraction is, of course, the famous Emerald Cave.

How to get there? You will flow through the cave for about 10 minutes, if it were not for the guide torches it would be completely dark. You enter the amazing open cave with lush vegetation, a perfectly white beach and beautiful blue water. Amazing view.

Lunch is included.

 

Salty kisses, and sandy hair mood on, guaranteed.

4. A real Pirate Cruise.

Imagine you are sitting in a bar. You drink rum. A table next to a 70-year-old captain recruits the crew for a cruise. In 2019, things like this are happening only in books or on Netflix. Or on the island of Lanta.

If you’re lucky, maybe one of the last real pirates, Lourie Pipper will take you on a cruise.

We spent 2 beautiful nights under the stars on a 2 masts ship, Atlanta. We visited national parks and islands, which tourists do not reach. We learned the rules of real pirate life, we slept on the deck in the open air. We were drinking rum. I recommend for people with strong nerves. A shower is included once a day, if you are lucky.

5. Get to know Thai cuisine, from the kitchen.

Learn to prepare a traditional pad thai under the guidance of Sandy from Sai Thai. More details can be found here:

Sai Thai Cooking school (secret curry recipe)

6. Rest.

Ko Lanta is an island where you can afford a day without activity. You know, without visiting, driving, doing all the interesting things that you do every day on vacation. Ko Lanta is also a place where you can feel modern hippie.

7. Bonus:)

Eat pizzas and drink it with good French wine. After 3 weeks in Asia, an ordinary Margarita and a bottle of cold sauvignon made us so happy:))

 

Planning a trip to Tahialnd? Be sure to chcek!

Chai Lai Orchid : Eye opening travel