(english version below)Tydzień spędzony w południowej Tunezji był naprawdę intensywny. Plan przygotowany przez Tunezyjskie ministerstwo do spraw Turystki zakładał, poznanie najciekawszych aspektów w Tunezji południowej. Powiem Wam jedno, nie mogę się doczekać, aż tam wrócę. Nie wiem, czy to moje uzależnienie od podróży, czy magia tego kraju. W skrócie, przestawiam najciekawsze punkty programu. Czyli Tunezja południowa w 7 dni.

Djerba i Djerbahood
Urocza, klimatyczna wyspa. Przepiękna inicjatywa Djerbahood- ozdobienie muralami historycznej wioski. Sztuka, architektura różnorodność kulturowa. Djerba to doskonała wyspa na relaks i odpoczynek. Nadal bardzo autentyczna i tradycyjna pod wieloma względami. Ma wiele do zaoferowania w sferze kultury, sztuki oraz tradycyjnej ceramiki. Naprawdę magiczna. Tutaj przeczytasz więcej:

What to do on Djerba Island, Tunisia

Słone jezioro
Po opuszczeniu Djerby pojechaliśmy w kierunku Tozeur. Na zachód słońca zatrzymaliśmy się w wyjątkowym miejscu, przy jedynym słonym jeziorze w Tunezji południowej. Jezioro na pustyni? Właśnie tak. Jezioro stanowi największy słony obszar na Saharze. Chott el Jerid zastaliśmy prawie kompletnie wyschnięte. Popękany pustynny krajobraz był pokryty kryształkami soli. Zimą, jezioro wypełnia słona woda w różowym kolorze.

Chebika
Odwieczna osada na środku pustyni. Zalewnie 40 minut drogi miasta Tozeur. Przepiękne miejsce! Przez całą drogę widzisz jedynie piaskowy pustynny krajobraz, nagle twoim oczom ukazuje się zielona osada, pełna palm. Ze źródłem słodkiej wody. To miejsce od tysięcy lat było oazą dla podróżujących beduinów. Miejscem, gdzie mogli odpocząć, uzupełnić zapasy wody. W pustynnej Tunezji południowej takie oazy to niesamowita wartość. Zdecydowanie odwiedźcie to miejsce będąc na wakacjach w Tunezji.

Instalacje z Gwiezdnych Wojen
Są tu jacyś fani sagi? Az wstyd się przyznać, ale nigdy nie widziałam, ani jednego odcinka. Natomiast miałam okazje zobaczyć prawdziwy polan zdjęciowy 1 i 2 epizodu. W wiosce Matmata, Otoczone ogromnymi wydmami, kosmiczne budynki robią całkiem ciekawe wrażenie. Instalacja stoi tam od 1977 roku i przez cały ten czas jest chętnie odwiedzana przez fanów sagi.
Nie będę ukrywać, że ogromne, białe pustynne wydmy otaczające plan zrobiły na mnie większe wrażenie. Tunezja południowa w 7 dni, to idealny okres aby spędzić trochę czasu na pustyni.

Naprawdę nie wiedziałam, że pustynia może mieć tyle kolorów, odcieni i struktur. To naprawdę niesamowicie różnorodny krajobraz. Wiem, wiem, szalone to, co piszę. Musicie, po prostu przyjechać i zobaczyć.

Noc na Saharze
Noc w pustynnym campingu na Saharze? W Namiotach? Niezapomniane przeżycie. Tutaj przeczytacie pełen wpis na ten temat.

Night in a Desert Camp, Discover Tunisia

A tutaj dowiecie się jak spakować się na pustynię:

What to pack for a trip to the desert, Discover Tunisia

Na zakończenie, polecę Wam jeszcze dwa hotele, w których spaliśmy.
The Royal Garden, Djerba – hotel z opcją all inclusive, dość żywy i głośny. Bardzo ładny wystrój w stylu tradycyjnego riadu. Dobre jedzenie. Świetna lokalizacja.
Palm Beach Palace, Tozeur-tradycyjny Tunezyjski hotel, po totalnym remoncie. Naprawdę ładne pokoje i wystój. Dobre jedzenie, cisza, spokój i świetny basen.

 

_____________________________________________________________________

7 days in Tunisia. Inspiring travel plan with Discover Tunisia

The week spent in southern Tunisia was really intense. The plan prepared by the Tunisian ministry for tourism assumed, to learn about the most interesting aspects in southern Tunisia. I will tell you one thing, I can not wait to go back there. I do not know if it’s my travel addiction or the magic of this country. In short, I am presenting the most interesting points of the program. So southern Tunisia in 7 days,

Djerba and Djerbahood
A charming, atmospheric island. Beautiful Djerbahood initiative – to decorate historic village with modern street art murals. Art, architecture, cultural diversity. Djerba is a perfect island for relaxation and rest. Still very authentic and traditional in many respects. It has a lot to offer in the sphere of culture, art and traditional ceramics. Really magical. Here you can read more:

What to do on Djerba Island, Tunisia

Salt Lake
After leaving Djerba we drove of Tozeur. At sunset, we stopped in a unique place, real salt lake. A lake in the desert! The lake is the largest salty area in the Sahara. We found Chott el Jerid almost completely dry. The cracked desert landscape was covered with salt crystals. In winter, the lake fills salt water in pink colour.

Chebika
An eternal oasis in the middle of the desert. It is 40 minutes away from the city of Tozeur. Beautiful place! During a ride, you will see the only sandy landscape, and finally, you will reach a green settlement full of palms. With a source of fresh water. This place has been an oasis for travelling bedouins for thousands of years. A place where they could rest, replenish the water supply. In the desert, such oases are an incredible value. Definitely visit this place while on vacation in Tunisia.

Installations from Star Wars
Are there some saga fans here? It’s a shame to admit, but I’ve never seen one episode. However, I had the opportunity to see the real photo glades of the 1st and 2nd episodes. In the village of Matmata, surrounded by huge dunes, cosmic buildings make quite an interesting impression. The installation has been there since 1977 and is always visited by saga fans throughout this time.
I will not hide that the huge, white desert dunes surrounding the plan have made a bigger impression on me.

 

Really, before this trip, I didn’t realize that the desert could have so many colours, shades and structures. It’s a really amazingly diverse landscape. I know, I know, crazy what I write. You just have to come and see.

Night in the Sahara
A night in a desert camp in the Sahara? In a tent? An unforgettable experience. Here you can read the full entry on this topic.

Night in a Desert Camp, Discover Tunisia

And here you will find out how to pack in the desert.

What to pack for a trip to the desert, Discover Tunisia

In conclusion, I will recommend two hotels where we slept.
The Royal Garden, Djerba – a hotel with an all-inclusive option, quite lively and loud. Very nice decor in the style of a traditional riad. Good food. Great location. Extra friendly staff.
Palm Beach Palace Tozeur, a traditional  Tunisian hotel, completely renovated. Really nice rooms and decor. Good food, peace, quiet and a great pool.