H15 Boutique Hotel – modern elegance

Wyobraź sobie wnętrze, w którym czujesz się dostojnie i elegancko. Wnętrze wykończone w najlepszym guście, z dbałością o każdy szczegóły. Wnętrze, które mimo swojego wyszukanego designu jest proste i nieprzytłaczające. … a co więcej możesz w nim zamieszkać, chociażby na kilka dni. Taki właśnie jest butikowy hotel H15 położony w centrum Warszawy.

Lokalizacja
H15 znajduje się w mojej ulubionej części Warszawy. Ulica Poznańska i jej okolice to doskonały punkt, pozwalający odkrywać miasto z najlepszej strony. Z okien apartamentów można podziwiać odrestaurowane kamienice. Okolica dla osób ceniących sobie ciekawą architekturę i eleganckie życie nocne.

Historia
Budynek, w którym teraz mieści się butikowy hotel, przed wojną był radziecką ambasadą. Na ścianach nadal pozostały ornamenty przedstawiające sierp i młot, czy pięcioramienną gwiazdę. To bardzo ciekawe zderzenie epok i kultur, i naprawdę pozytywna zmiana.


Pokoje i apartamenty
Nowoczesność, elegancja, dopracowanie. Tak w skórce mogłabym określić apartament, który mieliśmy okazje odwiedzić. Penthouse to największy i najbardziej prestiżowy pokój w hotelu H15. Dla wielbicieli muzyki dodam, że spał nim m.in. Sting. Apartament jest jasny, przestronny, wykonany z największą dbałość o szczegóły. Nowoczesny design pozwala na relaks i odpoczynek. Warto zwrócić uwagę na kilka smaczków, dzięki, którym podróżni będą mogli poczuć się jak w domu.

Jeśli wyjeżdżamy na chwilę zazwyczaj, docenimy klimat hoteli, ale przy dłuższych podróżach będziemy zakochani w tym stylu. Na wyposażeniunajlepszego apartamentu H15 znajdziemy piękne albumy, całkiem dobrze zaopatrzoną lodówkę, stylową lodówkę na wina. Mnóstwo miękkich poduszek.

Goście  wszystkich pokoi mają do dyspozycji  ekspres do kawy Nespresso z zapasem bezpłatnej kawy oraz herbaty opatrzonej certyfikatem Fair Trade. W Penthousie znajdziemy konkretny ciśnieniowy ekspres Miele spotykany częściej w prywatnych willach niż hotelach. Ten apartament daję niezwykle ekskluzywne poczucie przytulności.

Doskonałym pomysłem jest też umieszczony w każdym pokoju telefon komórkowy, z którego zagraniczni gości mogą korzystać podczas pobytu i zabierać go ze sobą zwiedzając miasto – oferuje bezpłatne rozmowy i Internet .Dokonały krok w kierunku gości spoza Europy.

Jedynym element, którego mi brakowało do pełnego relaksu, była wanna. Przy czym sama łazienka wyłożona marmurem wyglądała doskonale. Do tego doskonałe jakościowe kosmetyki

Śniadanie
Śniadanie jedzone w łóżku to chyba ulubiony element spania w hotelach, prawda ? W tym wypadku nie będziecie zawiedzeni. Duży wybór śniadaniowych dań, doskonałe smaki.

Do każdego dania dodatkowo serwowany świeżo wyciskany sok pomarańczowy. Miałam okazję przetestować jajka po benedyktyńsku (boskie!) i pyszne naleśniki z owocami.

Perfekcyjne klasyczne zestawy śniadaniowe dopracowane do maksimum.

Niesamowity Design
Design to pierwsze słowo, które przychodzi mi na myśl, wchodząc do patio pełniącego rolę lobby. To część pół restauracyjna, pół kawowa, relaksacyjna. Idealne miejsce do przejrzenia porannej gazety, czy artystycznych magazynów. Duża jasna przestrzeń, intrygujące dzieła sztuki, dbałość o szczegóły. Patio jest pełne zielni, relaksujące. Pięknie to miejsce podsumowuje architekt Mariola Tomczak, „Przeplatając historię miejsca z miksem współczesnego designu i subtelnym art. w postaci monochromatycznych fotografii chciałam uzyskać przestrzeń dla wszystkich, którzy poszukują przygody smaku i doznań estetycznych”.

Restauracja Signature dzieli się na trzy sale w różnym klimacie. Sala główna w tonacjach różu nawiązuje do historii budynku, w którym przed wojną znajdowało się poselstwo, a następnie ambasada radziecka. Tutaj widać elementy historyczne np. zachowane oryginalne zdobienia sierpa i młota.

Designerskie krzesła Gubi połączone z Oswaldami z lat 50., lampy Serga Mueller i Toma Dixona oraz bogata kolekcja oryginalnych zdjęć Miltona Greene’a przedstawiających m.in. Marilyn Monroe tworzą niepowtarzalny designerski, eklektyczny klimat. Moim zdaniem, ta sala to idealne miejsce na kieliszek szampana i pyszny deser. A jeśli ja zjadałam deser.. to musiał być pyszny. Szarlotka ze słonym karmelem okazała się wspaniałym zakończeniem posiłku.

Kolejna sala, połączona z klimatycznym barem jest ozdobiona francuskimi, ręcznie malowanymi tapetami przedstawiającymi motywy roślinne. Zielony marmur stołów, kanapy i fotele obite miękko welwetem w kolorach oliwki i awokado. Idealne miejsce na romantyczną kolację czy też lampkę wina przy barze.

Jeśli macie ochotę spróbować smaków Signature, szczególnie polecam lunch. W cenie 48 zł możecie skosztować 3-ch dań ( oczywiście można zamówić także tylko jedno danie w proporcjonalnie niższej cenie). Oferta lunchowa zmienia się co tydzień. Smaki są tu niezwykłe, nic dziwnego, restauracja ma liczne nagrody i wyróżnienia a najważniejsze z nich to 2 symbole sztućców przewodnika Michelin.

W ofercie znajdziemy dużo opcji wegetariańskich. Prowadzony jest tu także słynny projekt Signature Gwiazd  czyli w menu dostępne są dania przygotowane przez wybrane gwiazdy i szefa kuchni Wojciecha Kiliana. Do takiej współpracy zaproszono Małgorzatę Sochę, Anitę Sokołowską oraz Borysa Szyca, ciekawe kto będzie następny. Co więcej Signature to duża karta win i oryginalne drinki. Restaurację polecam zarówno dla gości hotelowych, jak i mieszkańców Warszawy. Na pewno przyjdę tu na kolację.

Kochasz butikowe hotele? Przeczytaj koniecznie:

LUXURIOUS EXPERIENCE : Palazzo Versace Dubai

H15 Boutique Hotel – modern elegance

Imagine an interior where you feel dignified and elegant. The interior finished in the best taste, with attention to every detail. The interior, which despite its sophisticated design is simple and unbreakable. … and what’s more, you can live there, even for a few days. This is the boutique hotel H15 located in the centre of Warsaw.

Location
H15 is in my favourite part of Warsaw. Poznańska Street and its surroundings is an excellent point to discover the city from the best side. From the windows of the apartments, you can admire the restored tenement houses. A neighbourhood for people who value interesting architecture and elegant nightlife.

History
The building, which now houses a boutique hotel, was a Soviet embassy before the war. There are still ornaments on the walls depicting a sickle and hammer, or a five-pointed star. It’s a very interesting clash of eras and cultures, and a really positive change.

Rooms and apartments
Modernity, elegance, refinement. So in the skin, I could describe the apartment that we had the opportunity to visit. The Penthouse is the largest and most prestigious room in Hotel H15. For music lovers, I will add that he was sleeping with him, among others Sting. The apartment is bright, spacious, made with the greatest attention to detail. Modern design allows you to relax and unwind. It is worth paying attention to a few flavours, thanks to which travellers will be able to feel at home. If we leave for a while usually, we will appreciate the climate of hotels, but on longer journeys, we will be in love with this style. The best H15 apartment is equipped with beautiful albums, a well-stocked fridge and a stylish wine fridge. Lots of soft pillows. All rooms have a Nespresso coffee machine with free coffee and Fair Trade tea. In the penthouse, we find a specific Miele pressure press that is found more often in private villas than hotels. This apartment gives an extremely exclusive sense of cosiness.

An excellent idea is also a mobile phone placed in every room, which foreign guests can use during their stay and take it with them while visiting the city – offers free calls and the Internet. Steps toward guests from outside Europe.

The only element that I missed to fully relax was the bathtub. The marble bathroom itself looked perfect. In addition, excellent quality cosmetics

Breakfast
Breakfast eaten in bed is probably the favourite part of sleeping in hotels, right? In this case, you will not be disappointed. A large selection of breakfast dishes, excellent flavours. For each dish, the freshly squeezed orange juice is additionally served. I had the opportunity to test Benedictine eggs (divine!) And delicious pancakes with fruit. Perfect classic breakfast sets refined to the maximum.

Amazing Design
The design is the first word that comes to my mind when entering the patio as a lobby. It’s part half restaurant, half coffee, relaxing. An ideal place to view the morning newspaper or artistic magazines. Large bright space, intriguing works of art, attention to detail. The patio is full of greenery, relaxing. This place is beautifully summarized by the architect, Mariola Tomczak, “Interweaving the history of the place with a mix of contemporary design and subtle art. in the form of monochrome photography, I wanted to get space for everyone who is looking for an adventure of taste and aesthetic experience. ” – this applies to restaurants.

The Signature restaurant is divided into three rooms in different climates. The main hall in the colours of the pink refers to the history of the building, where before the war there was a legation, and then the Soviet embassy. Here you can see historical elements such as the original crescent and hammer decor. Gubi design chairs combined with Oswald from the 1950s, lamps by Sergio Mueller and Tom Dixon as well as a rich collection of original photographs by Milton Greene depicting, among others, Marilyn Monroe creates a unique, designer, eclectic atmosphere. In my opinion, this room is the perfect place for a glass of champagne and a delicious dessert. And if I ate dessert … it must have been delicious. Apple pie with salty caramel turned out to be a great end to the meal.

Another room, combined with an atmospheric bar, is decorated with French hand-painted wallpapers depicting plant motifs. Green marble tables, sofas and armchairs upholstered softly in velvet in olive and avocado colours. An ideal place for a romantic dinner or a glass of wine at the bar.

If you want to try Signature flavours, I especially recommend lunch. At PLN 48, you can enjoy 3 courses (of course, you can also order only one dish at a lower price). The lunch offer changes every week. The flavours are unusual, no wonder, the restaurant has numerous awards and distinctions, and the most important of them are 2 cutlery symbols of the Michelin guide. The offer includes a lot of vegetarian options. There is also a famous Signature Stars project, which is available on the menu with dishes prepared by selected stars and chef Wojciech Kilian. Małgorzata Socha, Anita Sokołowska and Borys Szyc were invited to such cooperation, it’s interesting who will be next. What’s more, the Signature is a large wine list and original drinks. I recommend the restaurant both for hotel guests and residents of Warsaw. I will definitely come here for supper