Noc na pustyni. 2 godziny drogi od najbliższego miasta. Pośrodku Sahary. W namiocie. Beduińskim namiocie, bez zbędnych udogodnień.

“Do you prefer a tent with a lamp or a candle?  – pierwsze pytanie. No jasne, że wolę namiot ze świeczką. To naprawdę wyjątkowe przeżycie. Nocleg na pustyni z elektryczną lampą? Po co!

Gdy zobaczyłam plan wycieczki z Tunezyjskim Ministerstwem do spraw Turystki, Discover Tunisia, nocleg na pustyni był właśnie tym elementem, którego nie mogłam się doczekać. Już parę tygodni wcześniej przygotowałam pustynną stylizację ze  sklepu NAKD.

Jak było? Przeczytajcie.

 1. Transport
  Do Campu można dojechać jedynie jeepem, z napędem na 4 koła. Część drogi to pustynne wydmy, część wysuszone stepy. Po drodze spotkaliśmy pasterzy ze stadami kóz i owiec oraz wolno pasące się wielbłądy. Które co chwile przechodziły przez drogę.

Miałam to szczęście, ze z daleka wiedziałam też beduińską rodzinę. Ludzi, którzy cale swoje życie spędzają w drodze. Dla nich nocleg na pustyni, to norma, a dla mnie niesamowite przeżycie. Rodzice, dwójka dzieci, namiot i wielbłąd. Brzmi jak wolność?

 1. Namioty?
  Namioty są 2-osobowe, bardzo proste. Dokładnie takie, w jakich dziś śpią beduini. W skład takie namiotu wchodzą 2 łóżka, lampka lub świeczka.

 

Sukienka w stylu safari pochodzi ze  sklepu NAKD, możecie kupić ją tutaj z moim kodem WIKAKROL15

 

 1. Czy to jest bezpieczne?
  Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i zabezpieczenia namiotów przed pustynnymi wężami i skorpionami… okazuje się, że w tym otoczeniu nie ma żadnych jadowitych gadów. Jest tylko piasek. I piasek. W każdym
  razie, nikomu z nas nic się nie stało. Czułam się bardzo bezpiecznie. I bardzo szczęsliwa. 

 1. Łazienki?
  Całkowicie komfortowe warunki. To było wręcz pozytywne doświadczenie!

 1. Co warto zjeść na pustyni?
  Lokalna restauracja serwuje pyszne tradycyjne dania. Typowa kuchnia berberska. Przygotowali nawet dla mnie specjalnie wegetariańską wersję szkaszuki. Do tego świeżo pieczony chleb i lokalne wino. Pysznie, realnie i domowo. Piękne doświadczenie.

 1. Zachód słońca i gwiazdy.
  To moje ulubione zajęcia na pustyni. Zachód słońca jest przepiękny! Prawdziwa magia. Tańczący piasek, piękne kolory. Początkowo niebo jest złote, czerwone, po chwili, różowe i fioletowe. Tysiące kolorów! Coś, co musicie przeżyć chociaż raz w życiu.
  Kolejną zaletą noclegów na pustyni są gwiazdy. Niezakłócone zewnętrznymi światłami świecą cudownym blaskiem. Zresztą sami zobaczcie na zdjęciu, jakie zrobił Adrian Dmoch.

Travel tip. Mimo że za dnia na pustyni jest ciepło, noce są bardzo zimne. Warto się przygotować i zabrać ze sobą coś ciepłego.

Travel tip 2. Jeśli masz wrażliwe oczy, pomyśl o okularach albo nawet Googlach.. Drobny piasek może bardzo podrażnić spojówki.

Fashion tip. Sukienka, którą mam na sobie jest ze sklepu NAKD i możecie kupić ją (oraz wiele innych perełek) z kodem WIKAKROL15 klikając w Ten link

Planujsz wyprawę do Tunezji? Zobacz też:

 

What to do on Djerba Island, Tunisia

 

_____________________________________________________________________

Night in the desert. 2 hours away from the nearest city. In the middle of the Sahara desert. In a tent. Bedouin tent, no unnecessary facilities. Just simple solutions.
„Do you prefer a tent with a lamp or a candle?” – the first question. Well, I prefer a tent with a candle. It is a truly unique experience.

When I saw the trip plan with the Tunisian Ministry of Tourism and Discover Tunisia,  night in the desert camp, was just the element I was most excited for. So, was the night in the desert as awesome, I’ve expected?

1. How to get there?
The camp can be reached only by jeep, with a skilful driver. Part of the road is desert sand dunes, part dried steppes. Along the way, we met shepherds with herds of goats and sheep and slowly grazing camels. They were basically crossing our road all the time.
I was lucky that from a distance I’ve also seen a Bedouin family. People who spend their entire lives on the road. Parents, two children, a tent and a camel. Sounds like freedom?

2. The tents.
Tents in a Camp are very simple. Exactly the kind in which bedouins sleep nowadays. Such a tent consists of 2 beds, a lamp or a candle. That’s all.

3. Is it safe?
As for the safety and protection of tents from desert snakes and scorpions … it turns out that there are no venomous reptiles in this environment. There is only sand. And sand. In any case, nothing happened to any of us.

4. Bathrooms?
No problem, it was a nice surprise. They are available, clean, with hot water. Comfortable conditions. It was a positive experience!

5. What is worth eating in the desert?
The local restaurant serves delicious traditional dishes. Typical Berber cuisine. They even prepared an especially vegetarian version of Shakshouka for me. They served us, freshly baked bread and local wine – for me? All I can ask for. Delicious, real and homey. A beautiful experience.

6. Sunset and stars.
These are my favourite activities in the desert. The sunset is beautiful! Real magic. Dancing sand, beautiful colours. Initially, the sky is golden, red, after a while, pink and purple. Thousands of colours! Something you have to experience for once in your life.

Another advantage of sleeping in the desert are the stars. Uninterrupted with external lights, they shine with a wonderful glow. Anyway, look at the picture he did.

Travel tip. Although it is warm in the desert during the day, the nights are very cold. It’s worth getting ready and take something warm with you.

Travel tip 2. If you have sensitive eyes, think about glasses or even Googles .. Small sand can irritate the conjunctiva very much.

Dreaming about Tunisia? Be sure to check:

What to do on Djerba Island, Tunisia