(scroll down for english) Gdy jesteś na łódce problemy nie istnieją. Nie ma złych myśli. Łatwo jest zapomnieć o wszystkim i odpuścić. Kołysanie uspokaja umysł. To są fakty. Tak samo, jak faktem jest to, że nawet raj, nawet Bali może się znudzić. Szczególnie podczas sezonu turystycznego. Rozwiązanie? Rejs po wyspach Indonezji. Zycie na jachcie, idealne puste plaże, puste surf spoty ( każdy, kto wie, jak wyglądają dobre miejsca do surfingu na Bali, w sezonie zrozumie, jaka to wartość.)

Jak wygląda dzień na rejsie?

Idealny spokój. Nurkowanie z rurką, zwiedzanie, piesze wycieczki po wyspach… lub po prostu czytanie książek i oglądanie przyrody. Tak naprawdę łódka, ma wszytko, czego potrzebujesz w ciągu dnia, od ciebie zleży, w jaki sposób spędzisz swój czas. Aktywnie, ciesząc się spotami wodnymi, świadomie, ćwicząc jogę, czy wakacyjnie popijając wino.

 

 

Zachody słońca na jachcie… to jedne z najcudniejszych widoków na świecie. Wyłącz telefon, odłóż książkę i po prostu oglądaj to, co dzieje się w ogół ciebie na niebie. A to tylko przedsmak tego, jak wygląda nocne niebo prosto z pokładu. Gwiazdy nigdzie nie są tak widoczne i jasne. Travel tip: listopad to najlepszy czas na oglądnie spadających gwiazd w Indonezji. Więc jeśli, masz dużo życzeń i wierzysz w magie spadających gwiazd, wiesz, kiedy warto zarezerwować termin na rejs po wyspach Indonezji.

W skrócie. Prostota w najlepszym wydaniu, połączona z boho luksusem. Właściwie, ta prostota życia, to chyba to, co najbardziej kreci mnie w  mieszkaniu na jachcie. Ciężko to opisać słowami, a raczej trzeba tego doświadczyć. Ale to właśnie spacerowanie boso, świeże owoce na śniadanie, długie rozmowy, proste sytuacje, otaczająca nas natura tworzą ten klimat. Tylko na łódce, mogę wyobrazić sobie czas z nowo poznanymi ludźmi, rozmowy o życiu, czucie się naturalnie i dobrze. Na rejsie czujesz się po prostu jak w domu. W zasadzie całe Bali daje Ci takie odczucie.

 

Komodo National Park – turystyczny cel rejsów.

Czy warto? Nie wiem, nie znam się na parkach narodowych a szczególnie unikam atrakcji z wykorzystaniem zwierząt. Chociaż w wypadku Komodo, wydaje mi się,  ze nie jest źle, i warany mają dobre, naturalne warunki.

Co na pewno warto zrobić w okolicy Komodo?


*zobaczyć obłędnie różowe plaże, zabarwione przez koralowce.

*Wspiąć się na przepiękny punkt widokowy na wyspie Padar

* Oglądać cudowne podwodne życie. Cała okolica oferuje piękne miejsca na snorkeling.

*Cały archipelag Komodo to setki małych, dzikich, naturalnych wysepek. Warto zaufać przewodnikom/ kapitanom i po prostu podziwiać naturę.

Ile trwa rejs?
Wskoczcie na stronę INDOBOATCRUISE i zobaczcie przykładowe trasy. Większość programów trwa od 7 do 12 dni. W tym najczęściej odwiedza się właśnie Komodo, Flores, Sumbawe. W zależności, od tego, czego szukacie. Czy chcecie skupić się na surfingu, czy spędzić czas z rodziną.

Surfujesz?

Wycieczki sa dedykowane dla surferów. Jeśli kochasz łapać fale, będziesz mieć dostęp do najlepszych, pustych surf spotów w Indonezji. A słyszałam, ze w Indonezji sa jedne z najlepszych fal na świecie.

Nie surfujesz?

… to poznasz znaczenie słowa barrel, w zupełnie innym kontekście.

Jeśli nie umiesz surfować, a przyjemność sprawia ci po prostu patrzenie na fale. Na pewno pokochasz ten rejs. Przez 8 dni przeczytałam mnóstwo cudownych Książek (na łódce znajdziesz wiele doskonałych pozycji, w różnych językach- zostawiałam też jakieś po polsku). Codziennie ćwiczyłam jogę i rozciągałam sie na pokładzie. Czułam sie tak dobrze, pełna wdzięczności i przepełniona miłością do otaczającego mnie świata. Gdy tylko miałam ochotę brałam SUP i robiłam sobie wycieczki połączone z medytacją. Bliżej brzegu snorklowałam z rurką. Widziałam setki delfinów, jednego żółwia (uważanego, za bardzo dobry znak i błogosławieństwo), z 40 rozgwiazd. Byłam tak zachwycona bogaty życiem morskim Indonezji. Myślę ze nigdy nie zapomnę jak prawie dotykałam rozgwiazd, który były na wyciągniecie ręki! Być może widziałam też rekina, ale ponieważ nikt mi w to nie uwierzył zrzuciłam to na nadmiar słońca i emocji.

Niesamowite wrażenie zrobili na mnie również lokalni rybacy. Łowiący ryby dziesiątki mil od domu na mikro łódeczkach. Spójrzcie na tego faceta- klasyczny nowoczesny pirat, wymachujący w naszą stronę sporą ośmiornicą, nie gasząc nawet papierosa. Totalnie ich podziwiam, za odwagę, determinację i uśmiech na twarzy.

Jeśli kochasz morze, gwiazdy, zachody słońca i delfiny – obiecuje, nie będziesz nudzić sie ani przez chwile. Jeśli Twoi przyjaciele kochają surfować, a ty podobnie jak ja, nie jesteś w stanie ustać na desce- pokochasz te rejsy ze względu na otaczające cie piękno natury i świetną atmosferę.

 

Co spakować na rejs po wyspach Indonezji?

Pisałam juz o tym wiele razy. Na łódkę w ciepłym klimacie pakujemy: niezbędne minimum. I tak nie ubierzesz nic więcej niz: bikini, szorty, drugie bikini, narzutka/ bluzka. Koniec. Nawet patrząc na moje zdjęcia z ponad tygodniowego rejsu- mam na sobie 3 rzeczy na krzyż. Porada numer jeden: Im mniej, tym lepiej. Zapomnij o pakowaniu nadmiaru sukienek czy butów. Zycie jest lepsze w japokach ( lub na bosko) i tego trzymamy sie na rejsach ( o ile nie jesteś w Monte Carlo, Cannes czy na Capri).

Namówiłam Cię, na rejs po wyspach Indonezji, czy wolisz zostać na lądzie?

Zobacz też mój subiektywny przewodnik po miastach na Bali.
Wpis powstał przy współpracy z IndoBoatCruise.

Jaka część Bali jest najlepsza dla Ciebie?

Causing around Indonesia

(scroll down for english) When you are on the boat, all the problems disappear. There are no bad thoughts. It is easy to forget everything and let go. Rocking calms the mind. These are facts. Just as the fact is, even paradise, even Bali can be boring. Especially during high season. Solution? Cruising around islands. Life on a yacht, perfect empty beaches, empty surf spots (anyone who knows what good surfing spots in Bali look during high season, will understand what value it is.)

What does a cruise look like?

Perfect peace. Snorkeling, admiring nature, hiking around the islands … or just reading books and chilling. In fact, the boat has everything you need during the day. You can spend your time actively, enjoying water sports, consciously, practicing yoga, or sipping wine feeling the spirit of holidays.

Sunsets on the yacht … are one of the most wonderful views on the Earth. Turn off the phone, put down the book and just watch what is happening around you. And this is just a foretaste of what the night sky looks like straight from the deck. Stars are nowhere so visible and bright. Travel tip: November is the best time to watch shooting stars in Indonesia. So if you have a lot of wishes and believe in the magic of shooting stars, you know when to book a date for a cruise.

As a little, sum up. Simplicity at its best, combined with boho luxury. Actually, i love, how simple and easy it is boat life. It’s hard to describe in words, or rather you have to experience it. Walking barefoot, eating fresh fruit for breakfast, mindful conversations, simple situations, the surrounding nature create this atmosphere. Only on a boat, can I imagine a time with newly met people, conversations about life, feeling natural and good. You can feel just like home. In fact, all Bali gives you such a feeling.

Komodo National Park – a tourist destination for cruises.

Is it worth to visit? I’m avoiding attractions that include animals. Although in the case of Komodo, it seems to me that it is not bad, and the dragons have good natural conditions.

What is definitely worth doing in the Komodo area?
* see insanely pink beaches colored by corals.

* Climb to the beautiful vantage point on the Padar island.

* Watch a wonderful underwater life. The whole area offers beautiful places for snorkeling.

* The entire Komodo archipelago consists of hundreds of small, wild, natural islands. It is worth trusting the guides/captains and simply admiring nature.

How long does the cruise last?
Go to the IndoBoatCruise website and see sample routes. Most programs last from 7 to 12 days. In this most often visited Komodo, Flores, Sumbawa. Depending on what you are looking for. Do you want to focus on surfing or making a family holdays?

Are U a Surfer?

Trips are dedicated to surfers. If you love to catch waves, you’ll have access to the best empty surf spots in Indonesia. And I’ve heard that Indonesia has some of the best waves in the world.

U are not a surfer?

… you will learn the meaning of the word barrel in a completely different context.

If you can’t surf and you enjoy just watching the waves. You will definitely love this cruise. For 8 days I read a lot of wonderful books (on the boat you will find many excellent items in different languages). I practiced yoga every day and stretched out on board. I felt so good, full of gratitude and filled with love for the world around me. Whenever I felt like it, I took SUPs and did trips with meditation. Closer to the shore, I snorkeled a lot. I saw hundreds of dolphins, one turtle (considered a very good sign and blessing), about 40 starfish. I was so delighted with Indonesia’s rich marine life. I think I’ll never forget when I almost touched the starfish, that was at hand!

Local fishermen also made an amazing impression on me. Fishing tens of miles from home on micro boats. Look at this guy – a classic modern pirate, wawing with a large octopus at us, while still smoking. I totally admire them for their courage, determination, and smile.

If you love the sea, stars, sunsets, and dolphins – I promise you will not be bored for a moment. If your friends love surfing and you, like me, are unable to stand up on board – you will love these cruises because of the beauty of nature and the great atmosphere that surrounds you.

What to pack for a cruise?

I have written about it many times. We pack for a boat in a warm climate: the barely minimum. You won’t dress anything more than a bikini, shorts, second bikini, blouse. The end. Even looking at my photos from over a week’s cruise – I am wearing 3 things crosswise. Tip number one: The less the better. Forget about packing excess dresses or shoes. Life is better in flip flops, or barefoot. And that’s what we stick to on cruises (unless you’re in Monte Carlo, Cannes or Capri).

So, do I talked you into a cruise around the islands of Indonesia, or you prefer to stay on land?

See also my subjective guide to cities in Bali.
The entry was made in cooperation with IndoBoatCruise. 

Jaka część Bali jest najlepsza dla Ciebie?