(scroll down for English)
Sidi
 Bou Said, jest takim miejscem, o którym marzysz, odkąd po raz pierwszy zobaczysz, zrobione tam zdjęcia. Tak samo było ze mną. Nie pamiętam nawet gdzie zobaczyłam panoramiczny widok z białą kopułą patrzącą na błękitne niebo i spokojne morze. Ale od tego czasu, chciałam tam pojechać.

No i oczywiście zdziwienie, “To jest w Tunezji?” Chociaż akurat takiej architektury i kolorów nie brakuje w Tunezyjskich miastach. Sidi Bou Said jest wyjątkowe i bardzo artystyczne.

Jak tam dotrzeć?

Miasto Sidi Bou Said znajduje się w północnej Tunezji, ok. 20 minut drogi od Tunis. Bez problemu możesz tam dojechać z kurortowych miast Sousse lub Hamamett. Tym razem nie mieliśmy czasu, ale jestem pewna, że warto by było tam pomieszkać kilka dni.

Historia.

Miast Sidi Bou Said powstało w XII / XIII wieku ne, założone przez Tunezyjskiego “Wali”nauczyciela, mistyka, przodownika duchowego) Abu Said al-Beji. Od XVIII wieku miasto zdobyło ogromną popularność wśród bogatych mieszkańców Tunezji i Turcji, gdzie budowali swoje rezydencję.

W latach dwudziestych Rodolphe d’Erlanger zastosował niebiesko-biały motyw w całym mieście. Jego dom, Ennejma Ezzahra, jest obecnie muzeum z kolekcją instrumentów muzycznych, organizowane są tam koncerty muzyki klasycznej i arabskiej. Właśnie dzięki niemu, w miesicie Sidi Bou Said obowiązuje nakaz renowacji budynków w kolorach białym i błękitnym, aby nie zakłócić artystycznego i estetycznego charakteru miejsca.

Miasto artystów.
Na przełomie XIX i XX wieku miasto Sisi Bou Said przeżywało rozkwit artystyczny. Mieszkają tam artyści z Tunezji oraz całego świata. Przyjeżdżali w poszukiwaniu inspiracji, wielu z nich zostało tam na dłużej. Nawet teraz, spacerując uliczkami, możemy spotkać dziesiątki młodych malarzy, szkicujących każdy zakątek. Cudowne miejsce, by zainspirować się pięknem natury, historii i architektury. Na pewno kolejne na mojej liście “gdy będę pisać książkę, zamieszkam tam na jakiś czas”.

 

Sisi Bou Said jest takim miejscem, gdzie powinno się przyjechać bez planu. Po prostu spacerować uliczkami podziwiać bogato zdobione drzwi. Zaglądać do kawiarni, na świeżo paloną kawę i sok z grantów. Oglądać działa lokalnych artystów. Znów gubić się pomiędzy uliczkami. Wąchać wszechobecne kwiaty jaśminu. Oddychać świeżym powietrzem, patrzeć się na morze i marzyć, żeby móc zostać tam na dłużej.

 

Powinnaś się tam wybrać? 
Jeśli planujesz odwiedzić północną Tunezję, okolice Tunisu czy Hammett, zdecydowanie wybierz się na wycieczkę do Sidi Bou Said. Biorąc pod uwagę dobre, butikowe zaplecze hotelowe, możesz też zostać w mieście na dłużej. Położone na klifie, ma doskonały dostęp do morza i ładnych plaż. Niestety musisz nastawić się na to, że nie tylko zamarzysz o zobaczeniu tej biało błękitnej perełki, i ulice bywają pełne turystów. Zawsze pozostają poranki i wieczory i odkrywania miasta w bardziej prywatny i spokojny sposób.

Wpis powstał podczas wycieczki z Discover Tunisia

Wybierasz się do Tunezji, zobacz też:

7 days in Tunisia. Inspiring travel plan with Discover Tunisia

 

Sidi Bou Said is the place you can dream about since you first see the pictures taken there. It was the same with me. I don’t even remember where for the first time, I saw the panoramic view with the white dome looking at the blue sky, and the calm sea. But since then, I wanted to go there.

 

How to get there?

The city of Sidi Bou Said is located in northern Tunisia, about 20 minutes from Tunis. You can easily get there from the popular resort cities like  Sousse or Hammett.

History.

The citie of Sidi Bou Said was founded in the 12th century by the Tunisian “Wali” (teacher, mystic, spiritual leader) Abu Said al-Beji. Later city gained immense popularity among the rich inhabitants of Tunisia and Turkey, where they built their residences.

In the 1920s, artist Rodolphe d’Erlanger applied a blue and white motif throughout the city. His home, Ennejma Ezzahra, is now a museum with a collection of musical instruments, where classical and Arabic music concerts are organized. On his behalf, the city of Sidi Bou Said is obliged to renovate buildings in white and blue, so as not to disturb the artistic and aesthetic character of the place.

The city of artists

In the XIX and XX century, the city of Sisi Bou Said was experiencing an artistic flourish. Artists from Tunisia and all around the world lived there. They came looking for inspiration, but many of them stayed for longer. Even now, walking the streets, we can meet dozens of young painters sketching at every corner. A wonderful place to get inspired by the beauty of nature, history and architecture. Certainly next on my list “when I’ll write a book, I will live there for some time”.

Sisi Bou Said is a place where you should come without a plan. Just walk the streets admire the richly decorated doors. Go to the cafes for freshly roasted coffee and grant juice. Watch local artists work. Get lost again between the streets. Smelling the ubiquitous jasmine flowers. Breathe the fresh air, look at the sea and dream to be able to stay there for longer.

Should you go there?
If you plan to visit northern Tunisia, around Tunis or Hammett, definitely take a trip to Sidi Bou Said. Considering the good boutique hotel facilities, you can also stay in the city for your whole holiday. Located on a cliff, it has excellent access to the sea and nice beaches. Unfortunately, you have to be prepared that you will not only dream about seeing this white and blue pearl, and the streets are full of tourists. Mornings and evenings always remain calmer, so you will be able to explore the city more privately and peacefully.

 

Planning to visit Tunisia?

What to do on Djerba Island, Tunisia