(english verion below)

Muszę przyznać, że nigdy nie czułam się tak dobrze. The Palm House to najbardziej luksusowa willa na Bali. Wyobraź sobie 200 metrów kwadratowych urządzonych w przepięknym, eleganckim stylu TYLKO dla siebie. Do tego 40 metrów basenu. Zaopatrzona lodówka i barek. Sala telewizyjna, siłownia. 5 apartamentowych sypialni. Czułam się jak milion dolarów, a może nawet jak dwa miliony. Najlepsze jest to, że Ty też możesz się tak poczuć. Wystarczy, że na chwilę zamieszasz w The Palm House.

Lokalizacja
The Palm House położony jest w Canggu. Pięknej nadmorskiej miejscowości w surferskim klimacie. Na miejscu możesz wypożyczyć samochód lub skuter. Willa znajduje się około 10/15 minut drogi od centrum miasta.

W najbliższym otoczeniu nie ma nic, oprócz palm i zieleni, dlatego  okolica jest jeszcze bardziej prywatna.
Co wart zrobić w okolicy?
Zdecydowanie spróbować surfingu. Odwiedzić lokalne Beach bary. Zapisać się na lekcje jogi. Spróbować golfa… nieskończenie wiele opcji.

Pokoje i apartamenty.
The Palm House to ponad 200 metrów kwadratowych luksusowej przestrzeni. W skrócie, mamy tu 5 sypialni dla 12 gości. Bogata oferta części wspólnej.

 


Klimatyzowany salon ze stołem na 12 osób. Elegancki salon na świeżym powietrzu otwierający się na strefę basenową. Zewnętrzny salon ze strefą do BBQ. Pokój telewizyjny z podłączonym Netflixem. Dobrze wyposażona siłownia. Genialny system nagłośniający SONOS, dzięki któremu w całej willi mogą lecieć twoje ulubione kawałki. Jednym słowem, wszytko co możesz sobie wymarzyć w całkowicie prywatnym stylu. Najbardziej luksusowa willa na Bali.

Pod względem architektonicznym panuje to spokój i harmonia. Proste linie, jasne kolory, działa sztuki lokalnych artystów. Piękne, spójne wnętrze.

Bary i Restauracje
Prywatny szef kuchni? Proszę bardzo. Jeśli wynajmiesz The Palm House , będziesz mogła skorzystać z usług prywatnego szefa kuchni. Możesz wybrać coś z gotowego menu albo zasugerować, na co masz ochotę. Kolacje możesz zjeść na świeżym powietrzu lub w klimatyzowanym salonie. Masz ochotę na wykwintne koktajle? Bez problemu możesz skorzystać z usług profesjonalnego barmana.


Masz ochotę, aby samemu coś ugotować? Poproś managera wili, aby zorganizował dla Ciebie zakupy, zapłacisz tylko za produkty. Lodówka jest bogato zaopatrzona. Również w jakościowe, importowane wina.

 

Śniadanie
Twoje śniadanie również zostanie przygotowane specjalnie dla Ciebie. Do wyboru mamy tradycyjne indonezyjskie dania takie jak mie gorengg czy nasi goreng. Zdrowe i kolorowe smoothe bowls. Jajka w każdym stylu. Zawsze ze świeżymi koktajlami owocowymi, kawą i herbatą.

Opcja dodatkowe
The Palm House oferują bardzo dużo opcji dodatkowych. Podczas swojego pobytu, możesz poprosić o
dodatkowy personel, taki jak opiekunka do dziecka, kierowca, trener osobisty i masażystka.

Jeśli cokolwiek wpadnie Ci do głowy, jestem pewna, że będą w stanie to zorganizować.

Imprezy

The Palm house to doskonale rozwiązanie na imprezy. Jeśli organizujesz ślub, wesele, urodziny czy ważną rocznicę na Bali, pomyśl o tej opcji. Wszytko, możesz zorganizować pod siebie.

Specjalne menu, dobrane alkohole, prywatna przestrzeń. Co więcej, The Plam House zmieścisz aż do 100 gości. Wyobraź sobie elegancką imprezę w tak pięknym miejscu.

The Palm House , to Miejsce, które warto poznać. I cena, którą warto zapłacić, ponieważ poczujesz się tutaj naprawdę wyjątkowo. Jeśli wiesz czego chcesz i masz pomysł na swoje wymarzone wakacje. Natomiast nie masz ochoty organizować wszystkiego sama- to miejsce spełni każde Twoje oczekiwanie. Wyjątkowo pomocna obsługa Pomoże Ci z organizację idealnych rodzinnych wakacji, miesiąca miodowego czy nawet ślubu. Naprawę życzę turystce więcej butikowych willi z takim podejściem i takim klimatem.

Wybierasz się na Bali? Zobacz też:

Best things to do : Gili Islands

 

I must admit that I have never felt so luxurious. Imagine 200 square meters decorated in a beautiful, luxurious style ONLY for you. And 40 meters outdoor pool. A full fridge and a bar. TV room, gym. 5 bedroom suites. I felt like a million dollars, maybe even two million. The best part is that you can feel like that too. All you have to do is rent The Palm House for a moment.

Location
The Palm House is located in Canggu. A beautiful seaside town in a surfers’ atmosphere. Car or scooter rental is provided by the villa. The villa is located about 10/15 minutes drive from the city center.

In the closest neighborhood, there is nothing. Expect of green fields and palm tree. And this is just awesome.
What is worth doing in the area?
Definitely try surfing. Visit local beach bars. Sign up for yoga lessons. Try golf … infinitely many options.

Rooms and apartments.
The Plam House is more than 200 square meters of luxurious space. In short, we have 5 bedrooms for 12 guests here. A wide range of living areas.
Air-conditioned living room with a table for 12 people. An elegant outdoor living room opening onto a pool area. An outdoor lounge with a BBQ area. A TV room with Netflix connected. A well-equipped gym. The brilliant sound system of SONOS, thanks to which your favourite pieces can fly throughout the villa. In a word, everything you can dream of in a completely private style.

In terms of architecture, it is peaceful and harmony. Simple lines, bright colours, works of art by local artists. Beautiful, consistent interior.

Bars and Restaurants
A private chef? Here you are. If you rent The Palm House , you will be able to use the services of a private chef. You can choose something from a ready menu or suggest what you want. Dinners can be enjoyed outdoors or in the air-conditioned lounge. Do you fancy exquisite cocktails? You can use the services of a professional bartender without any problem.
Do you want to cook something yourself? Ask the villa manager to arrange shopping for you, pay only for products. The fridge is richly stocked. Also in qualitative, imported wines.

Breakfast
Your breakfast will also be prepared especially for you. We can choose traditional Indonesian dishes such as mie goreng or nasi goreng. Healthy and colourful smoothe bowls. Eggs in every style. Always with fresh fruit smoothies, coffee and tea.

Additional options
The Palm house offers a lot of additional options. During your stay, you can ask for
additional staff, such as a babysitter, driver, personal trainer, and masseuse.

If anything comes to your mind, I’m sure they’ll be able to organize it.

Events

The Palm House is a perfect solution for parties. If you are organizing a wedding, wedding, birthday or an important anniversary in Bali, think about this option. Everything, you can organize under yourself. Special menu, selected alcohol, private space. What’s more,The Palm House  can accommodate up to 100 guests. Imagine an elegant party in such a beautiful place.

The Palm House is a place worth meeting. And the price you pay for because you feel really special here. If you know what you want and have an idea for your dream vacation. However, you do not want to organize everything yourself – this place will meet all your expectations. Extremely helpful service Pomorze Ci with the organization of ideal family holidays, honeymoon or even a wedding. I wish to wish the tourist more boutique villas with such an attitude and climate.

Visiting Bali soon? Check this post!

Best things to do : Gili Islands