(English version below)


Luksus kojarzy Ci się z kryształowymi żyrandolami, szampanem i marmurowym wykończeniem olbrzymiej wanny z widokiem na żywe miasto. Nie ma w tym nic mylnego. Ale czas, poznać luksus w stylu boho. Wyspa Gili, na której położone są The Slow jest tak mała, że można przejść ja całą w 30 minut. Jednak znalazło się tu miejsce na luksusowy, butikowy hotel.

Lokalizacja
The Slow znajdują się minutę spaceru od najpiękniejszej plaży na Gili Air. To również najpopularniejsze miejsce na oglądanie zachodów słońca. Z portu dostaniesz się tu piechotą w około 15 minut. Istnieje również opcja wzięcia konnej dorożki, którą polecam osobom starszym lub osłabionym, wtedy trasa zajmie jakieś 4/5 minut.

Okolica jest spokojna, zielona i naprawdę ładna.

Pokoje i apartamenty.
The Slow to kompleks prywatnych villi z basenem. Mamy do wyboru 2 i 4-osobowe domki. Wille są przepięknie urządzone, z dbałością o każdy szczegół. Na wyposażeniu znajdziemy nawet takie piękne rzeczy jak stylowe słomkowe kapelusze, czy plażowe ręczniki.

 

Wille wyposażone są bardzo bogaty mini bar. Nie nazwałabym go nawet nimi barem, a dobrze przygotowaną lodówką z winem.

Łazienki są przestronne, z prysznicem na otwartym powietrzu.

Zawsze w pokojach hotelowych urzekają mnie detale. Tutaj wszytko jest idealnie zaplanowane. Widać, że każdy mebel, każdy dodatek są najwyższej jakosci – ale utrzymane w wyspiarskim, wyluzowanym stylu.

Śniadanie
Śniadania w  The Slow są idealne. Każdego wieczora zamawiasz z listy danie, które rano zostanie dostarczone do twojej villi. Do wyboru jajka w każdym stylu, naleśniki z bananem, tosty z awokado. Wszytko w zdrowej, bio wersji. Do każdego śniadania, kawa, herbata, owocowe smoothie.

Uwaga, dziewczyny – można tu zamówić słynne instagramowe flaoting breakfast pływające śniadania. Jedzenie w basenie? Czemu nie!

Widzicie te stylowe butelki na wodę? W pokoju masz ich nieskończenie wiele. A gdy się skończy dostaniesz nowe. Dlaczego? Ponieważ na wyspach Gili nie ma pitnej wody, a The Slow jest ekologicznie przyjazne.

Atrakcje
Jak sami o sobie piszą  The Slow to luksusowe miejsce dla szczęśliwych ludzi. Możesz więc zbadać tutaj o swoje ciało i duszę. Przepiękne spa, joga, pakiety pobytowe. W the Slow możesz nauczyć się tańczyć, nurkować, poznać tajniki lokalnego rękodzieła, spędzić romantyczny weekend… lub po prostu odpocząć.

Bardzo fajny elemt – podczas rejestracji w hotelu dostajemy mapkę wyspy. Na mapie są zaznaczone wszystkie ciekawe miejsca, łącznie z poradami typu pizzeria z duża ilością sera na pizzyNajlepsze happy hourstu warto zobaczyć zachód słońca”. Informacje są podane w taki sposób, że czujesz się jakbyś dowiedziała przyjaciół.

Dla kogo?
The Slow to miejsce dla osób, które cenią sobie wysoka jakość wypoczynku. Lubia spędzać czas w pięknym otoczeniu. Szanują prywatność swoją i innych. Doskonała opcja dla rodzin z dziećmi- podczas naszego pobytu w willach było kilka maluchów- nie było słychać ani słowa! Świetna opcja dla par, jeśli szukacie eleackiego, romantycznego miejsca. W jednym zdaniu The Slow to miejsce, w którym odnajdzie się każdy, kto lubi zarówno luksus, jak i spokojny, boho styl życia.

Poziom mindfuless: jestem na tak! Bardzo eko, bardzo zgodnie z naturą. Pięknie i stylowo.

Wybierasz się na wyspy Gili? Przeczytaj:

 

Best things to do : Gili Islands

The Slow: Boho Luxury, Gili Air

Luxury is associated with crystal chandeliers, champagne and a marble finish of a giant bathtub overlooking the vivid city. There is nothing wrong with that. But time, get to know luxury in the style of boho. The island of Gili, on which the Slow Villas are located, is so small that you can go all in 30 minutes. However, there was a place for a luxury boutique hotel.

Location
The Slow is located a minute’s walk from the most beautiful beach on Gili Air. It is also the most popular place for sunsets. From the harbor, you can get here in about 15 minutes. There is also an option of taking a horse-drawn cab, which I recommend to the elderly or weakened, then the route will take about 4/5 minutes.

The neighborhood is calm, green and really pretty.

Rooms and apartments.
The Slow is a complex of private villas with swimming pools. You can choose between 2 and 4 person villas. The villas are beautifully decorated, with attention to every detail. On equipment, you will find even such beautiful things as stylish straw hats or beach towels.
The villas are equipped with a very rich mini bar. I would not even call it a bar, and a well-prepared fridge with wine.

The bathrooms are spacious, with an outdoor shower.

Always in the hotel rooms, I am captivated by the details. Everything is perfectly planned here. You can see that every piece of furniture, every addition is of the highest quality – but maintained in an insular, relaxed style.

Breakfast
The breakfasts at The Slow are perfect. Every evening you order a dish from the list that will be delivered to your villa in the morning. You can choose any type of egg, pancakes with banana, toast with avocado. Everything in a healthy, bio version. For every breakfast, coffee, tea, fruit smoothie.
Attention, girls – you can order the famous Instagram „floating breakfast” floating breakfasts. Food in the pool? Why not!

Do you see these stylish water bottles? You have infinitely many in the room. And when it’s over, you’ll get new ones. Why? Because there is no drinking water on the Gili Islands, and The Slow is environmentally friendly.

Attractions
As they write about themselves, The Slow is a luxurious place for happy people. So you can explore here for your body and soul. Beautiful spa, yoga, stay packages. In the Slow you can learn to dance, dive, learn about the secrets of local handicrafts, spend a romantic weekend … or just relax.

Very nice item – when you register at the hotel you get a map of the island. On the map are marked all the interesting places, including tips like „pizza with a lot of cheese for pizza”, „Best happy hours”, „here is worth seeing the sunset.” The information is given in such a way that you feel like you’ve found friends.

For whom?
The Slow is a place for people who appreciate the high quality of rest. He likes to spend time in a beautiful environment. They respect the privacy of themselves and others. A great option for families with children – during our stay in the villas there were a few kids – you could not hear a word! A great option for couples, if you’re looking for an Election, romantic place. In one sentence, The Slow is a place where everyone who likes both luxury and quiet, boho lifestyle will find.

Mindfulness level: I am on yes! Very eco, very much in line with nature. Beautiful and stylish.

Looking for more recommendations?

Best things, to do in Ko Lanta. Thailand