Muszę przyznać, że nigdy nie byłam w hotelu oferującym lepszą organizacją niż Willa Sabandari. Jeśli planujesz odwiedzić Ubud na Bali. I nie wyobrażasz sobie noclegu bez widoku na pola ryżowe. Po prostu zarezerwuj Wille Sabandari i nie martw się o więcej. Tak perfekcyjnie zaplanowanego miejsca jeszcze nie widziałaś. Od samego przywitania jest cudownie. Dostajemy orzeźwiający welcome drink ze świeżego arbuza. Listę restauracji, które warto dowędzić w Ubud. Dwa telefony komórkowe, żeby móc bez dodatkowych kosztów, wygodnie skontaktować się z prywatnym kierowcą lub szefem kuchni. Wszytko zrobione tak, aby goście czuli się najlepiej na świecie.

Lokalizacja
Willa Sabandari mieście się około 5 km od ścisłego centrum Ubud. Zaletą jest to, że okolica jest spokojna. Villa otoczona jest polami ryżowymi i palmami. Odległość do centrum nie stanowi probklemu, ponieważ można skorzystać z usług prywatnego kierowcy lub z rowerów.

Nasz kierowca ostatecznie okazał się tak fajny i pomysłowy, że pojechałyśmy z nim na całodniową wycieczkę, do świątyń.

Pokoje i apartamenty
Kompleks składa się z 6 apartamentów, w 3 willach. Pięknego basenu z widokiem na pola ryżowe oraz wspólnej część z dużym jadalnym stołem i strefą odpoczynku.
Każdy z apartamentów jest urządzony w jasnych świeżych kolorach. Butikowy, ale prosty style, sprawia, że w pokojach doskonale się wypoczywa. Może to magia Ubud, ale pobyt w Sabandari to prawdziwy relaks.

Uwielbiałam stylową łazienkę na świeżym powietrzu.

Travel tip: Taką biżuterię i kapelusz znalazłam na Ubud Market. Totalnie w stylu boho!

Śniadanie
Bardzo lubię takie śniadania! Dlaczego? Bo są prawie zero waste, w przeciwieństwie do bufetów. Każdego wieczora dostawałyśmy informacje „jutro będzie śniadanie indonezyjskie”, „jutro serwujemy śniadanie w stylu angielskim, jakie jajka przygotować?” Codziennie wiec zaczynałyśmy dzień od wyselekcjowanego, wybranego zestawu śniadaniowego.

Do tego świeże soki, dobre pieczywo, balijska kawa i herbata. Fajne jest też to, że śniadanie można zjeść, gdzie się chce: )) Jak w domu. Na balkonie, nad basenem, w jadali, w łóżku..

Dla kogo?
Jeśli lubisz wygodne, spokój i doskonałą organizację- wybierz Willa Sabandari . Nie ma tutaj przepychu, jest luz i elegancja. Nie ma sztywnej atmosfery, jest jak w domu u dobrych znajomych. Tak dobrych, że codziennie podają Ci herbatkę i ciasteczka o 17: ) w cenie! W ogóle bardzo dużo rzeczy jest w cenie. Płacisz za pobyt, a dostajesz o wiele, wiele więcej. Takie udogodnienia jak prywatny kierowca, porady, książka z polecanymi miejscami, rowery… obsługa bardzo mila i chętna, aby ci pomóc. Cudowne miejsce.

 

Wybierasz się na Bali? Poczytaj:

Nyepi, Balinese Silent Day,


Villa Sabandari: Perfectly planned stay in Ubud, Bali

I must admit that I have never been in a hotel that offers a better organization than Villa Sabandari. If you plan to visit Ubud Bali, and you can not imagine accommodation without a view of the rice field view. Just book the Sabandari Villas and do not worry about more. This place is simply perfect. It is wonderful from the very welcome. You will get a refreshing welcome drink from the watermelon. A list of restaurants worth visiting in Ubud. Two mobile phones to be able to conveniently contact a private driver or chef at no extra cost. Everything was done so that guests feel the best in the world.

Location
Villa Sabandari has located about 5 km from the very centre of Ubud. The advantage is that the area is calm. The villa is surrounded by rice fields and palm trees. The distance to the centre is not a problem because you can use the services of a private driver or bikes.

Our driver eventually turned out to be so cool and ingenious that we went with him on a full day trip to the temples.

Rooms and apartments
The complex consists of 6 apartments, in 3 villas. A beautiful pool with a view of the rice fields and a common part with a large dining table and a rest area.
Each of the apartments is decorated in bright, fresh colours. Boutique, but simple styles, makes the rooms a great rest. It may be the magic of Ubud, but staying at Sabandari is real relaxation.

I loved the stylish outdoor bathroom.

Breakfast
I really like such breakfasts! Why? Because they are almost zero waste, unlike buffets. Every evening we received information „tomorrow will be Indonesian breakfast”, „tomorrow we serve English-style breakfast, what eggs to prepare?” Every day, so we started the day with a selected, selected breakfast set. Fresh juices, good bread, Balinese coffee and tea. It’s also nice that you can eat breakfast where you want:)) Like at home. On the balcony, by the pool, in the dining room, in bed …

For whom?
If you like comfortable, calm and perfect organization – choose Sabanadari villas. There is no glamour here, there are looseness and elegance. There is no stiff atmosphere, it is like home with good friends. So good that they give you tea and cookies every day at 17:) at the price! In general, a lot of things are in the price. You pay for the stay, and you get a lot, much more. Such facilities as a private driver, advice, book with recommended places, bikes … service very nice and willing to help you. Beautiful place.

 

Planning to visit Bali soon? Check this post:

Nyepi, Balinese Silent Day,