Znalazłam wyspę, na której panuje klimat jak na Bali. Wyspa Serifos to raj dla miłośników stylu boho i prawdziwego spokoju. Tyle że..w Grecji. Tylko 3 godziny lotu i 4 godziny promem. To nadal bardzo blisko, w porównaniu do ponad 20 godzin lotu do Indonezji. Więc spokojne, możecie zacząć od Greckiej Wyspy Serifos. Uwierzcie, mi to najbardziej magiczne miejsce, jakie znalazłam w Europie.


Gdzie leży Wyspa Serifos i jak się tam dostać?

Wyspa Serifos leży na Morzu Egejskim, na północnych Cykladach. Powierzchnia wyspy wynosi 75 km², a wyspę w sezonie zamieszkuje 1414 osób, po sezonie koło 100/200. Nic dziwnego, malutka wyspa Serifos jest położona w bardzo wietrznej strefie, pod wypływami wiatru meltemi. Meltemi od początku września, przez całą zimę bardzo utrudnia transport i żeglugę w tej okolicy.

Na wyspę można dostać się promem z Aten.

Dla kogo?
Jeśli szukasz relaksu. Prawdziwego relaksu, w miejscu niezniszczonym turystyką. Uroczych knajpek w stylu boho. Stylowych sklepów. Białych czystych plaż (podobno na wyspie jest ich aż 72?). Niesamowitego, magicznego miastach Chora górującego nad malowniczym portem Livadi. Zakochasz się w tym miejscu.

To też piękna wyspa, jeśli lubisz piesze wycieczki, pyszne jedzenie, jazdę rowerem lub skuterkiem. Gdybym chciała napisać książkę, zostałabym tam na pół roku.


Klimat

Livadi
Port Livadi ( zapewnia prąd i wodę dla cumujących jachtów) to najbardziej klimatyczne Greckie miasteczko, w jakim byłam. Wszystkie knajpy są urządzone w takim stylu, że masz ochotę zostać tam na zawsze. Uwierzcie mi, czujesz się w Canggu lub Tulmum, taki poziom wystroju i jakość posiłków. Dodatkowo wieczorem portowe bary bawią starymi hitami i dobrymi drinkami.(tak, mają mleko roślinne, wyspa jest dość przyjazna weganom)

Chora
Magia i dobra energia emanują z każdego muru, zakątka, z każdej uliczki. Drogi w zabytkowym miasteczku Chora są pokryte magicznymi symbolami. Białe ściany, błękitne drzwi i widok na Morze Egejskie. Na samej górze znajduje się cudowny klasztor z niesamowitym widokiem.

 


Jak tam dojechać? Skuterkiem (30 euro za dzień), rowerem, lub pieszo. Podobno jest też autobus.

Trochę ode mnie,
Ponieważ byliśmy na wyspie tylko jedną dobę nie zobaczyłam jeszcze wszystkiego (w tym wpisie, o wyspie Poros wyjaśniam dlaczego). Ale chce wam powiedzieć o cudownym miejscu. Zjechaliśmy z miasteczka Chora skuterkami na sam dół, nad morze. Zatrzymaliśmy się coś zjeść. Przywitała nas przemiła kobieta, poczęstowała lokalnymi przysmakami, pokazał nam co dziś ugotowała. Zapewniła mnie, że w daniu, które wybrałam, nie ma mięsa. Posadziła nas przy stole, dała każdemu kieliszek domowego wina z wyspy, talerze przekąsek.

A dookoła nas bawiły się 4 malutkie kociaki. To wszytko z widokiem na błękitne morze, białą plażę i miasto w podali. I powiem Wam, to był najlepszy posiłek wyjazdu. Albo po prostu najlepsze emocje. Albo wszystko na raz było cudownie.

 

Wybierasz się do Grecji? Zobacz też:

Wyspa Hydra, Grecja

 

I found an island with a feel like Bali. The island of Serifos is a paradise for boho girls (or families) and all of you, looking for a true peace. Only 3 hours flight and 4 hours by ferry. It’s still very close compared to over 20 hours of flight to Indonesia. So calm down, you can start from the Greek Island of Serifos. Believe me, this is the most magical place I have found in Europe.

Where is Serifos and how to get there?

The island of Serifos lies in the Aegean Sea, in the northern Cyclades. The area of ​​the island is 75 km², and the island is inhabited by 1,414 people in high season, around 100/200 after the season. No wonder, the tiny island of Serifos is located in a very windy zone, under the influence of meltemi wind. Meltemi blows from the beginning of September, throughout the winter very difficult transport and navigation in this area.

The island can be reached by ferry from Athens.

For whom?
If you are looking for relaxation. Real relaxation, a place undamaged by tourism. Charming pubs in the boho style. Stylish scalps. White clean beaches (supposedly there are 72 of them on the island). The amazing, magical citie of Chora towering over the picturesque port of Livadi. You will fall in love with this place.
It’s also a beautiful island if you like hiking, cycling or scooter, also if you love delicious food. If I ever wanted to write a book, I’d stay there for half a year and just write.

The aura of Serifos

Livadi
Livadi port (provides electricity and water for mooring yachts) is the most atmospheric Greek town I’ve ever been to. All pubs are decorated in such a style, that you feel like staying forever. Believe me, you feel the same at Canggu or Tumum, such a level of architecture and quality of meals. Also, in the evening port bars entertain with old hits and good drinks.

Chora
Magic and good energy emanate from every wall, every corner, from every street. Roads in the historic town of Chora are covered with magical symbols. White walls, blue doors and a view of the Aegean Sea. At the very top, there is a wonderful monastery with an amazing view.
How to get there? By scooter (30 euros per day), by bike or on foot. Apparently, there is also a bus.

A little bit from me
Since we were on the island for only one day, I didn’t see everything yet. But I want to tell you about a wonderful place. We left the town of Chora with scooters, down to the sea. We stopped to eat something. A very nice woman greeted us, offered local delicacies, showed us what she cooked today. She assured me that there was no meat in the dish I chose. She seated us at the table, gave everyone a glass of home island wine, plates of appetizers. And around us, 4 tiny kittens were playing. Everything with a view of the blue sea, white beach and city in the supply. And I’ll tell you, it was the best meal of the trip. Or just the best emotions. Or everything was wonderful at once.