Wegańskie i wegetariańskie jedzenie w Azji południowo-wschodniej. Wydaje się, że to bardzo łatwe, prawda? Tyle warzy i owoców. No to dziś opowiem Wam jak schudłam 7 kg na smażonym ryżu z jajkiem : )

Jeśli nie wiecie od 14 lat jestem wegetarianką. Przez prawie 2 lata byłam na diecie wegańskiej. Teraz jem ekologiczne jajka i raz na rok pizze (wiem, nie pracuje nad sobą dość ciężko ) Ale na co dzień mam dietę opartą na roślinach.

Odcinek pierwszy, Tajlandia.

Jeśli jesteś wegetarianką lub weganką Tajlandia wcale nie będzie dla Ciebie rajem kulinarnym. Oczywiście, są świetne wegańskie knajpy z doskonałym jedzeniem. Natomiast słynny tajski street food… niestety nie. I tak naprawdę jest mnóstwo pułapek. Niestety Tajowie często dodaje kości zwierząt do zup, a kurczaka nie traktują jak mięso. Sos rybny pojawia się w wielu daniach.

Czy ta zupa jest wegetariańska? zapytasz sprzedawcy. Oczywiście odpowie, że jest : ( Natomiast zupa będzie ugotowana na KOŚCIACH. Więc jeśli nie jesz w typowo wege knajpie zdecydowanie odpuść sobie zupy.

Maiłyśmy taka stacje podczas jednej z wycieczek do dżungli. Na kolację były dania wege plus kurczak. Curry wege było gotowane razem z kurczakiem, a kurczak wyjęty. Oczywiście nie zjadłam. Następnego dnia na śniadanie zupa ryżowa. Pytam, czy wege. Wege. Proszę kogoś, żeby skosztował, mówi, że nie czuć mięsa. Myślę sobie- cudownie, w końcu coś zjem przed trekingiem nad wodospad. Jem tę zupę, nawet jest nawet dobra. Po chwili Sara wyjmuje ze swojej kość z kurczaka. I tyle z mojego śniadania.
W każdym razie Zero waste na najwyższym poziomie.

Taka sama sytuacja jest z sosem rybnym. Przyprawianym jest nim większość dań. Nawet jeśli zamówisz WEGETARIAŃSKIE curry tradycyjnie będzie ono przyprawione sosem rybnym i pastą krewetką. Często baza do sosu jest przygotowana wcześniej. Wtedy z pewnością będzie zawierać ryby. Nawet gdy zamówisz smażone warzywa prawdopodobnie w daniu będzie sos rybny.

Warto upewnić się również, jeśli chodzi o tofu. Ponieważ często jest robione z ryby. Nie pytajcie dlaczego, bo nie wiem hahaha.

Jak unikać?
Polecam jeść w typowo wegetariańskich knajpach, przy czym są znacznie droższe.
Tradycyjny Pad Thai będzie wegański lub wegetariański, jeśli wybierzemy z jajkiem.

Smażony ryż z warzywami to zawsze opcja.

Za pomocą translatora lub zaufanej osoby możecie napisać sobie na kartce, lub ekranie telefonu Nie jem mięsa, ryb. Proszę nie dodawać sosu rybnego, mleka. – oczywiście indywidualnie I pokazywać w restauracjach.

Odcinek 2, Bali

Bali to natomiast raj dla wegan i wegetarian. Na każdym kroku znajdziesz wegańskie restauracje. Każde danie jest zdrowe, naturalne, ekologiczne. Są takie miejsca, gdzie serwowane są tylko dnia wegańskie. Ale w każdej innej restauracji będzie duża wege sekcja.


Tradycyjne i indonezyjskie dania też są wegetariańskie.


Smażony makaron czy ryż nasi goreng, czy mie goreng zazwyczaj są podawane z jajkiem.
Gado-gado sałatka z gotowanych warzyw z sosem orzechowym również. Nie ma zdjęcia, bo jej nie lubię : )

Sos orzechowy, z którym podawane jest wiele dań jest zrobiony tylko z prażonych orzechów, wody i soi.

Fajne knajpki na Bali:
100% wegn
Alkaline

Piękna zachody słońca, fajne przekąski
Sundays Beach Club

Pyszne, klimatyczne miesjce w Ubud. Dużo wege opcji
Casa Luna

Kilka lokalizacji na Bali, pyszne i wege
My Warung


Najładniejsze wege jedzenie:
Coffe Cartel

Szukasz wege inspiracji? Zobacz to:

Yoga in Bali : Serenity Eco Guesthouse

______________

Vegan and vegetarian food in Southeast Asia. It seems very easy, right? So many vegetables and fresh fruit. Well, today I will tell you how I lost 7 kg on fried rice with egg:)

If You do not know me long, here is a little tip. From 14 years, I am a vegetarian. For almost two years I was on a vegan diet. Now I eat ecological eggs and once a year the pizzas (I know, I’m not working on myself quite heavily) But on an everyday basis, I have a plant-based diet.

Episode one, Thailand.

If you are a vegetarian or vegan, Thailand will not be a culinary paradise for you. Of course, there are great vegan restaurants with excellent food. However, the famous Thai street food … unfortunately not. And there are really many traps. Unfortunately, Thai people often add animal bones to soups and do not think of chicken as the meat. The fish sauce appears in many dishes.

“Is this soup a vegetarian?” You ask the seller. Of course, he will reply that he is. On the other hand, the soup will be cooked with BONES. So if you do not eat in a typical vegan rest, definitely have to skip the soup.

We used to have such stations during one of the jungle tours. The supper was veg dishes plus chicken. The veggie curry was cooked with the chicken and the chicken removed. Of course, I did not eat. The next day for breakfast, rice soup. I’m asking if vege. Vege. I am asking someone to try, he says that he does not feel meat. I think – wonderful, in the end, I will eat something before trekking over the waterfall. I eat this soup, it’s even good. After a moment Sara takes out her chicken bone. And so much from my breakfast.
In any case, Zero waste at the highest level.

The same situation is with fish sauce. It is seasoned with most dishes. Even if you order VEGETARIAN curry, it will traditionally be seasoned with fish sauce and shrimp paste. Often the sauce base is prepared earlier. Then it will certainly contain fish. Even when you order fried vegetables, the fish sauce will probably be in the dish.

It’s also worth checking out when it comes to tofu. Because it is often made of fish. Do not ask why, because I do not know hahaha.

How to avoid?
I recommend eating in typically vegetarian places, but they are much more expensive.
Traditional Pad Thai will be vegan or vegetarian if you choose with an egg.

Fried rice with vegetables is always an option.

With the help of a translator or a trusted person, you can write on your piece of paper or phone screen “I do not eat meat, fish. Please do not add fish sauce, milk. “- of course, individually and show in restaurants.

Episode 2, Bali

Bali is a paradise for vegans and vegetarians. At every step, you will find vegan restaurants. Every dish is healthy, natural and ecological. There are places where only vegan days are served. But in every other restaurant, there will be a big veg section.
Traditional and Indonesian dishes are also vegetarian.
Fried noodles or rice, nasi goreng, or mie goreng are usually served with an egg.
Gado-Gado salad with boiled vegetables and peanut sauce.
The nut sauce with which many dishes are served is made only of roasted nuts, water and soy.

Are you looking for veg inspiration? Look at this:

 

 

Yoga in Bali : Serenity Eco Guesthouse