Co warto zrobić w Amed, Wschód Bali.

Jeśli znudzą Ci się imprezy, fale i surf. Oraz zatłoczone Ubud. Proponuję piękną i wyciszającą wycieczkę do Amed, na wschodzie Bali. Nadal trochę dzikie, z cudownymi, przyjaznymi lokalesami. Piękną rafą koralową i brakiem turystów. Przeczytaj, co warto zrobić w Amed.

1. Snorkeling i nurkowanie.
Amed to raj dla fanów podwodnego świata. Idealne miejsce na pierwsze zejścia pod wodę z instruktorem, jak i samodzielne odkrywanie rafy koralowej. Zdecydowanie najlepsze miejsce na Bali. Pływy nie są tak silne, fale są spokojne, a rafa koralowa doskonale zachowana. Z ciekawych atrakcji polecam snorkeling wokół zatopionego japońskiego okrętu wojennego. Szczerze- dla mnie było to przerażające, ale wszytkim innym się podobało.

2. Wschody i zachody słońca z widokiem na wulkan Agung.
Czynny wulkan Agung to najwyższy punkt na Bali. Zazwyczaj jego wierzchołek pokryty jest gęstymi chmurami. Mnie dopiero za trzecim razem udało się zobaczyć magiczny zachód słońca na tle wulkanu. Wrażenie jest niesamowite. Jeśli nie macie tyle czasu, warto wybrać się Amed, gdy pogoda będzie dobra.
Zasadniczo to miasto to najbardziej suchy punkt na Bali, który pora deszczowa omija szerokim łukiem.

Jeśli lubisz highking możesz wybrać się na wyprawę na wulkan Agung. Wymagana jest opieka przewodnika i podobno to dość wymagające zadanie.

3. Spędź czas na pięknej, czarnej plaży.
Białe piaszczyste plaże to oczywiście raj. Ale czarne plaże to prawdziwa magia. Mieniące się tysiącami kryształków brokatu przy zachodzącym słońcu. Co warto zrobić w Amed, jeśli nie masz ochoty na aktywne spędzenie czasu? Zwyczajnie zamówić koktajl na bazie araku ( w tym regionie jest on najlepszy na Bali, sprawdź też ten artykuł o alkoholach na Bali tutaj:

Alkohol na Bali

) i odpocznij podziwiając spokojne bezkresne morze.

4. Wybierz się na wycieczkę łodzią
Amed oglądany z wody wygląda cudownie. Szczególnie jeśli uda Ci się zgrać wycieczkę z pogodą i nad miastem będzie górować wulkan Agung. Takie doświadczenie, na prawdziwej rybackiej łódce możesz zarezerwować np. z hotelem Santai lub The Gryia.

5. Kupuj ryby prosto od lokalnych rybaków.
Siedząc na plaży w Amed, zaraz po zachodzie słońca spotkasz setki małych łódek wracających z morza. Rybacy z chęcią będą sprzedawać ci ryby prosto z kutrów. Kupując ryby w ten sposób wspierasz lokalne rodziny oraz naturalne (niehodowlane) rybołówstwo. Gwarantuję, że dostaniesz najlepszą cenę. A jeśli poprosisz rodzina rybka z chęcią przygotuje dla ciebie grilla na plaży z tradycyjnymi balijskimi przyprawami do ryb- sambalem. Super przeżycie. Na zdjęciu pan z ogromnym Mahi-Mahi, czyli marlinem.

Travel tip: przygotuj się na to, że nie dostaniesz sztuców. Rybę oraz ryż tradycyjnie jemy rękoma.

6. Możesz też spróbować samemu złowić ryby włócznia: )
Spearfishing to popularna metoda łowienia ryb na Bali. Jeśli lubisz takie ekstremalne rozrywki, warto spróbować w Amed z doświadczonymi instruktorami. Ciężko mi to pisać, jako wegetariance, ale myślę, ze warto być też obiektywnym: )

7. Wspinaczka górska.
Amed ma najpiękniejsze górskie szlaki na całym Bali. Jeśli kochasz piękne widoki, cudowne naturalne krajobrazy, godzinami możesz włóczyć się po zielonych zboczach gór otaczających miasto. Zapakuj tylko odpowiednie buty i ruszaj w drogę.

8. Freediving
Ile czasu umiesz nie oddychać pod wodą? Ja koło 30 sekund. Freedivers wstrzymują oddech na kilka minut i nurkuje na kildziesiat metrów w dół bez żadnego sprzętu. Tego też możesz nauczyć się w Amed.

9. Naucz się gotować.
Masz ochotę skosztować prawdziwej balijskiej kuchni? Kup rybę na plaży od rybaków i przynieś do warungu (lokalnej restauracji ) na ulicy. Pracownicy będą przeszczęśliwi, jeśli będziecie mogli razem przygotować obiad czy kolację. Poznasz przepis na curry czy sambal. A do tego podzielisz się posiłkiem z balijską rodziną. Wrażenia bezcenne!

Gdzie warto się zatrzymać?
Jeśli lubisz luksusowe wille i pyszne, zdrowe jedzenie na pewno spodoba Ci się The Griya Przyjemny butikowy hotel z pięknym widokiem na zatokę.

Jeśli ładne bungalowy na plaży to Twój styl, The Santai będzie idealnym rozwiązaniem. Klimatyczne domki przy samej plaży.

Skoro już wiesz, co warto zrobić w Amed zapraszam do poczytania o życiu  podczas kwarantanny na Bali. W tym czasie Amed było jedynym miastem, które nie wprowadziło praktycznie żadnych restrykcji.

Coronavirus na Bali. Życie i kwarantanna na Bali 2020.

What to do in Amed, East Bali.

If you get bored of partying, waves and surf. And overcrowded Ubud. Try  beautiful and relaxing trip to Amed, in the east of Bali. Still a little wild, with wonderful, friendly locals. A beautiful coral reef and a not a lot of tourists.

1. Snorkeling and diving.
Amed is a paradise for fans of the underwater world. An ideal place for the first dives with an instructor, as well as discovering the coral reef on your own. By far the best place in Bali. The tides are not that strong, the waves are calm and the coral reef is perfectly preserved. From the interesting attractions, I recommend snorkeling around a sunken Japanese warship. Honestly, it was scary for me, but everyone else liked it.

2. Sunrises and sunsets overlooking the Agung volcano.
The active volcano Agung is the highest point in Bali. Usually its top is covered with dense clouds. Only the third time while visiting Amed,  I was able to see the magical sunset with volcano. The impression is amazing. If you don’t have enough time, go to Amed when the weather is good.
Basically, this city is the driest point in Bali, with a during the rainy season, so you don’t need much luck!

If you like highking you can go on a trip to Agung volcano. A guide’s care is required and apparently this is quite a demanding task.

3. Spend time on the beautiful black beach.
The white sandy beaches are of course a paradise. But black beaches are real magic. Glistening with thousands of glitter crystals in the setting sun. What to do in Amed if you don’t feel like spending time actively? Simply order an arak-based cocktail (in this region it is the best in Bali) and enjoy the calm endless sea.

4. Take a boat trip.
Amed looks wonderful from the water. Especially if you manage to match the trip with the weather and the Agung volcano will dominate the city. You can book such an experience on a real fishing boat with, for example, Hotel Santai or The Gryia (links below)

5. Buy fish straight from local fishermen.
Sitting on the beach in Amed, right after sunset you will meet hundreds of small boats returning from the sea. Fishermen will be happy to sell you fish straight from the cutters. By purchasing fish in this way, you support local families and natural (non-farmed) fishing. I guarantee you will get the best price. And if you ask fishermen’s wife,  she will be more then happy to prepare a barbecue on the beach for you with traditional Balinese fish spices – sambal. A great experience.

Travel tip: be prepared for the fact that you will not get cutlery. We traditionally eat fish and rice with our hands.

6. You can also try spearfishing yourself 🙂
Spearfishing is a popular method of fishing in Bali. If you like such extreme entertainment, then Amed is worth trying with experienced instructors. It’s hard for me to write as a vegetarian, but I think it’s also worth being objective 🙂

7. Mountain climbing and hiking. 
Amed has the most beautiful mountain trails around Bali. If you love beautiful views, wonderful natural landscapes, you can roam the green slopes of the mountains that surround the city for hours. Pack the right shoes and hit the road.

8. Freediving …
How long can you not breathe underwater? Me about 30 seconds. Freedivers hold their breath for a few minutes and dive several dozen meters down without any equipment. You can learn that in Amed too.

9. Learn to cook.
Would you like to taste real Balinese cuisine? Buy the fish on the beach from the fishermen and bring it to the warungu (local restaurant) on the street. Employees will be happy if you can prepare lunch or dinner together. You will learn the recipe for curry or sambal. Plus, share your meal with a Balinese family. Impressions are priceless!

Where is it worth staying?
If you like luxurious villas and delicious, healthy food, The Gryia will definitely appeal to you. Nice boutique hotel with a beautiful view of the bay.

If nice bungalows on the beach are your style, The Santai is the perfect solution. Atmospheric houses right on the beach.