(scroll down for English) Bardzo, ale to bardzo często pytacie mnie o gotowy plan zwiedzania Bali. Jakie miasta warto zobaczyć, ile dni w nich spędzić. Co warto zobaczyć. Zastanawiałam się, czy podzielić ten plan na czas trwania wakacji, czy na aktywności. Postanowiłam podzielić na sposoby spędzania czasu więc gotowy plan zwiedzania Bali: Family, Yoga & Culture, Adventure & Surf, Party, Chill Out. We wpisie znajdziecie też linki do moich innych artykułów, które pomogą Wam zaplanować idealny trip na Bali.

Plan zwiedzania Bali: YOGA & CULTURE

Jeśli wybierasz się na Bali, ponieważ kochasz jogę, ten plan zwiedzania będzie dla Ciebie idealny.
Jeśli wybierasz się na Bali w marcu/kwietniu 2020 zobaczy też Bali Spirit Festival – to największy tego typu festiwal. Biorą w nim udział nauczyciele jogi, medytacji, praktyk oddechowych czy też wróżki i uzdrowiciele z całego świata. Ja będę! A tutaj link do wydarzenia: Bali Spirit Festival

Przylot: Denpasar
Dzień 1-10: Ubud. Ubud to kolebka jogi i miejsce, które musisz odiwedzić, jeśli kochasz praktykę. Każdy hotel oferuje świetne zajęcia z jogi czy medytacji. W centrum miasta, również znajdziesz wiele szkół i cyklicznych warsztatów. Ubud zwiedzić obowiązkowe zabytki: Ubud Palace, Moneky Forest i Ubud Market.

Wycieczki, które wato zrobić będąc w Ubud: tarasy ryżowe (Jl. Raya Tegallalang), Świątynie wodne Pura Taman Saraswati oraz Pura Tirta Empul w obu możesz przejść rytuały wodnego oczyszczenia i wziąć udział w tradycyjnych ceremoniach.

Wycieczka do Kintamani – miasto położone jest ok. 40 minut od Bali. Całkiem nie turystyczne z widokiem na wulkan i piękną świątynię.

Dzień 10-14 : Canggu
Canggu i okolice też będą rajem dla miłośników jogi i wegańskiego jedzenia. Ogromne ilości knajpek i szkól jogi z ciekawym podejściem do zajęć. W Canggu i okolicach znajdziecie naprawdę świetne szkoly: ja lubię chodzić do Serenity i Chili House. W niedziele warto też wpaść do Udara na darmowe zajęcia z Estatic Dance, medytacji i leczenia dźwiękiem – cudowne przeżycie.

Plan zwiedzania Bali: SURF & ADVENTURE

Wiele razy słyszałam, że Indonezja ma najlepsze fale. Ale ja się nie znam. W tym planie zwiedzania znajdziesz miejsce, gdzie po surfujesz bez tłumów.

Przylot: Denpasar
Dzień 1-4Seminyak, doskonałe fale dla początkujących i średnio zaawansowanych surferów. Oprócz tego fajne kluby i knajpy, gdzie możecie wieczorem wypić bintanga o zachodzie słońca i trochę się zrelaksować.

 

Dzień 4-10 – Uluwatu- każdy to potwierdzi, Uluwatu ma świetne fale, białe piaszczyste plaże i krystalicznie czystą wodę.
Ale jeśli marzy wam się prawdziwa surferska przygoda i totalnie puste spoty. Zdecydowanie polecam rejs po okolicznych wyspach: Komodo, Flores, Sumba, Sumaba, Rodes. Tutaj link o takiej przygodzie z 2019 roku!

Crusing around Indonesia

Plan zwiedzania Bali :PARTY
O scenie klubowej na Bali dowidziałam się w tym roku. Do tego czasu myślałam, że na Bali chodzi się spać o 22 i wstaje na wschód słońca. Podobno można też iść spać o wschodzie słońca.


Przylot: Denpasar
Dzień 1-7 : Canggu, Seminiak – proponuje zamieszkać w okolicach Berawa. Gdzie warto się wybrać?
Canggu: Old Mens, Luigis Hot Pizza, The Lawn, Finns Beach Club, Single Fin
Seminiak; Mexciloa, La Favela, Tropicola, KuDeTa, Potatoe Head, Jungle Pool Club

Większość z tych miejsc w ciągu dnia to Beach cluby, gdzie napijesz się drinka, siedząc w basenie. W nocy zmieniają się w noce kluby z dobra muzyką. Imprezy są też ułożone tygodniowo, w każdy dzień tygodnia chodzi się do innego lokalu. Pizza i Sangria z happy hours w Finns.

Dzień 8-14 : Uluwatu. Ponieważ nie samą imprezą żyje człowiek. Po intensywnym tygodniu na wybrzeżu polecam wyskoczyć do Uluwatu, odpocząć na białych czystych plażach.
Gdzie warto wyskoczyć będąc w Uluwatu? Polecam Sundays Beach Club (najlepsze happy hours na Bali) oraz Omnia (chyba najdroższy klub na Bali). Na zdjęciach Sundays. 

Plan zwiedzania Bali CHILL OUT
Relaksujący plan zwiedzania Bali i okolicznych wysepek. Idealny dla par, rodzin czy na miesiąc miodowy. Albo, jeśli po prostu szukasz odpoczynku.

Przylot :Denpasar
Dzień 1-3: Ubud. Okolice Ubud. Super wybrać hotele poza centrum, z widokiem na tarasy ryżowe. Relaks i w basenie, śwież powietrze. Tutejsze hotele są specjalistami od atrakcji dla par: jacuzzi, wspólne masaże, kwiatowe instalacje, romantyczne kolacje.. Wszytko, co wygląda jak z katalogu Idealne walentynki”.
Podczas takiego wyjazdu, warto wpaść na chwile do centrum Ubud zwiedzić obowiązkowe zabytki: Ubud Palace, Moneky Forest i Ubud Market.

Dzień 4-7 : Wycieczka na wyspy Gili. Tutaj link podpowiadający którą wyspie Gili wybrać. Ja najbardziej lubię Air. Te wysepki mają to do siebie, że całkiem nie ma tam co robić- i to jest ich magia. Uwaga, po Gili poruszmy się tylko rowerami.

Co warto zrobić  na wyspach Gili? Indonezja

8-14 – Nusa Penida. Chcesz zobaczyć najpiękniejsze plaże, boskie widoki, i spędzić czas na jeszcze trochę dzikiej wysepce- pokochasz Nusa Penida. Cudowną zieleń dżungli, błękitny ocean, w którym z łatwością zaobserwujesz delfiny i piękne zachody słońca.

Plan zwiedzania Bali: FAMILY
Plan zwiedzania Bali, zakładający trochę relaksu, trochę zwiedzania i dużo czasu w otoczeniu przyrody.
Przylot: Denpasar
Dzień 1-4: Okolice Ubud. Super wybrać hotele poza centrum, z widokiem na tarasy ryżowe. Relax i zabawy w basenie, śwież powietrze. Będziecie mieć czas zaaklimatyzować się do nowej strefy czasowej.


Podczas takiego wyjazdu, warto wpaść na chwile do centrum Ubud zwiedzić obowiązkowe zabytki: Ubud Palace, Moneky Forest i Ubud Market.

Dzień 4-10 : Uluwatu / Nusa Dua
Białe piaszczyste plaże, brak tłumów, idealna strefa dla dzieci. W tej okolicy jest też najwięcej resortów z basenami, zjeżdżalniami i innymi atrakcjami dla dzieci. Wiele hoteli oferuje też opiekę niani i klub zabaw.

Wybierasz się na Bali? Zobacz też:

Ile kosztuje życie na Bali.

 

 

Very, very often you ask me about a ready-made plan to explore Bali. Which cities are worth seeing, how many days to spend in each of them. What is worth seeing. I was wondering whether to divide this plan into the duration of the vacation or activity. I decided to divide it into ways of spending time, so I prepared a plan to explore Bali: Family, Yoga & Culture, Adventure & Surf, Party, Chill Out. In the post, you will also find links to my other articles that will help you plan the perfect trip to Bali.

Bali sightseeing plan: YOGA & CULTURE

If you are going to Bali because you love yoga, this plan will be perfect for you.
If you are going to Bali in March / April 2020 will also see the Bali Spirit Festival. Its the largest festival made for your body and soul. Teachers of yoga, meditation, breathing practices as well as fairies and healers from around the world take part in it. I will! And here is the link to the event: Bali Spirit Festival

Arrival: Denpasar
Day 1-10: Ubud. Ubud is a cradle of yoga and a place that you must visit if you love to practice. Each hotel offers great yoga or meditation classes. In the city center, you will also find many schools and cyclical workshops. Visit Ubud’s must-see sights: Ubud Palace, Monkey Forest, and Ubud Market.

Trips that you should do while in Ubud: rice terraces (Jl. Raya Tegallalang), Pura Taman Saraswati and Pura Tirta Empul water temples in both you can go through rituals of water purification and take part in traditional ceremonies.

Trip to Kintamani – the city is located about 40 minutes from Bali. Not quite touristy with a view of the volcano and a beautiful temple.

Day 10-14: Canggu
Canggu and surroundings will also be a paradise for lovers of yoga and vegan food. Huge amounts of pubs and yoga schools with an interesting approach to classes. In Canggu and around you will find great schools: I like to go to Serenity and Chili House. On Sundays, it’s worth coming to Udar for free classes in Ecstatic Dance, meditation and sound treatment – a wonderful experience.

Bali sightseeing plan: SURF & ADVENTURE

I have heard many times that Indonesia has the best waves. But I don’t know. In this tour plan, you will find a place where you surf without the crowds.

Arrival: Denpasar
Day 1-4- Seminyak, perfect waves for beginners and intermediate surfers. Also, cool clubs and pubs, where you can drink Bintang at sunset in the evening and relax a bit.

Day 4-10 – Uluwatu – everyone will confirm it, Uluwatu has great waves, white sandy beaches, and crystal clear water.
But if you dream of a real surf adventure and totally empty spots. I definitely recommend a cruise on the surrounding islands: Komodo, Flores, Sumba, Sumawa, Rodes. Here is the link about such an adventure from 2019!

Crusing around Indonesia

Bali sightseeing plan: PARTY
I found out about the club scene in Bali this year. Until then, I thought Bali was going to sleep at 10pm and getting up at sunrise. Apparently, you can also go to sleep at sunrise.
Arrival: Denpasar
Day 1-7: Canggu, Seminyak – suggests living near Berawa. Where is it worth going?
Canggu: Old Men’s, Luigi’s Hot Pizza, The Lawn, Finns Beach Club, Single Fin
Seminyak; Mexciloa, La Favela, Tropicola, KuDeTa, Potatoe Head, Jungle Pool Club

Most of these places during the day are Beach clubs where you can have a drink while sitting in the pool. At night clubs with good music change into the nights. Events are also arranged weekly, every day of the week you go to a different place.

Day 8-14: Uluwatu. Because not the party itself is alive. After an intensive week on the coast, I recommend jumping to Uluwatu, relaxing on the clean white beaches.
Where should you jump out in Uluwatu? I recommend Sundays Beach Club (best happy hours in Bali) and Omnia (probably the most expensive club in Bali)

Bali CHILL OUT sightseeing plan
A relaxing plan to explore Bali and the surrounding islands. Perfect for couples, families or for a honeymoon. Or if you’re just looking for rest.

Arrival: Denpasar
Day 1-3: Ubud. Surroundings of Ubud. Super choose hotels outside the center, overlooking the rice terraces. Relax and in the pool, fresh air. The hotels here are specialists in attractions for couples: Jacuzzis, shared massages, flower installations, romantic dinners .. Everything that looks like from the catalog “Perfect Valentine’s Day”.
During such a trip, it is worth visiting the center of Ubud for a while to visit the obligatory monuments: Ubud Palace, Monkey Forest, and Ubud Market.

Day 4-7: Trip to the Gili Islands. Here is a link suggesting which island of Gili to choose. I like Air the most. These islets have nothing to do there – and this is their magic. Note, we only move on Gili on bicycles.

Co warto zrobić  na wyspach Gili? Indonezja

Day 8-14 – Nusa Penida. You want to see the most beautiful beaches, divine views, and spend time on a little more wild island – you’ll love Nusa Penida. The wonderful green of the jungle, the blue ocean in which you can easily see dolphins and beautiful sunsets.

Bali sightseeing plan: FAMILY
A plan to explore Bali, providing some relaxation, some sightseeing and a lot of time surrounded by nature.
Arrival: Denpasar
Day 1-4: Around Ubud. Super choose hotels outside the center, overlooking the rice terraces. Relax and have fun in the pool, fresh air. You will have time to acclimatize to the new time zone.
During such a trip, it is worth visiting the center of Ubud for a while to visit the obligatory monuments: Ubud Palace, Monkey Forest, and Ubud Market.

Day 4-10: Uluwatu / Nusa Dua
White sandy beaches, no crowds, ideal area for children. In this area, there are also most resorts with swimming pools, slides and other attractions for children. Many hotels also offer nanny care and a play club.

 

You may also like:

Jaka część Bali jest najlepsza dla Ciebie?