(scroll down for English)
Każde miasto na Bali posiada swoją specyfikę. Ranki na Bali są więc unikatowe. Na tej małej wyspie powstały zupełnie różne światy. Mieszkańcy Canggu śmieją się z mieszkańców Ubud. Mieszkańcy Uluwatu, mają w totalnie w dupie pozostałych. A Ci z północy mają tak daleko do cywilizacji, że już pewnie zapomnieli, że jedzenie można zamówić w restauracji, a nie upolować.

Oczywiście mówię tu o expatach. Czyli Bule, jak nie ładnie mówią o nas Balijczycy. Żeby zapoznać się trochę z miastami na Bali spójrzcie na ten artykuł -. A teraz zapraszam, randki w na Bali, według stereotypowego patrzenia na temat. I uwaga, nie będzie w ogóle tak romantycznie, jak mogło by się wydawać.

Canggu
W Canngu nie mówimy o one night stand. W Canngu mówimy o few hours stand. Spotkania zazwyczaj mają charakter imprezowo seksualny. Nie zawsze nawet wskazane jest poświęcenie na jedną osobą całego dnia czy wieczoru.Podzielnie doby na kilka spotkań nie jest faux pax.

Edit. Moja ekspertka od spraw Canggu, Katarzyna Pieluszka, znana też jako Pieluszka na Fali mówi, że relacje w Canggu zazwyczaj trwają jednak kilka dni, i bywają naprawdę super. 

Każdy jest piękny, młody, ma ciekawą historię życia. Najpewniej świeżo po dramatycznym rozstaniu lub ucieczce od toksycznych rodziców czy anoreksji. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Twój partner będzie miał psa.
Możliwe są różne konfiguracje seksualne, geometryczne, lub po prostu uczuciowe. Normą jest, że ¾ osoby kochają się nawzajem nie mogąc wybrać z kim powinni się związać. Jeśli oglądaliście plotkarę, to taka właśnie fabula, ale w tropikach, w japonkach i na luzie.

Seminiak
Partner z Seminika, na pewno prowadzi biznes na Bali. Dlatego wybrał miesznaie w miecie, z dobrą komunikacją. Będzie miał dla Ciebie czas tylko w wybranych godzinach ( w zależności od prowadzonego biznesu, rano lub wieczorem). W każdej z tych opcji będzie zabierał Cię na piękne randki (o ile nie jest surferem) do modnych knajpek na pyszny brunch czy wieczorne imprezy w rofftopowych barach. Taki chłopak to dobra inwestycja zna podstawy bahasa Indonesia i na pewno pomoże Ci z organizacją wizy. Przy dużej dawce szczęścia także, z otwarciem własnego biznesu na Bali. Nie spierdol tego.

Amed
Nikt nie wie, w jaki sposób randkują ludzie mieszkający w Amed. Amed jest super, ale nigdy nie spotkałam nikogo, kto spotyka się z kimś, kto tam mieszka.

Balian
Ekspaci mieszkający w Balian to na pewno nie największą grupa społeczną tego regionu. Plaża jest populanym miejscem gdzie zabiera sie swoich nielganych kochanków. Daleko od wszystkiego, romantycznie i pusto. Idealne miejsce na tajną randkę. Hoteli nie ma dużo, ale na pewno zapewniają dyskrecje i spokój.

Polecane na każdego rodzaju prywatne i romantyczne spotkania.

Uluwatu
Uluwatu
i okolice, to miejsce, gdzie przyjeżdżasz surfować, lub poznać surfera. Nie wiadomo o co z tym chodzi, bu surferzy oprócz pięknego ciała, opalonej skóry i rozjaśnionych słońcem włosów nie są idealnymi partnerami. Zawsze bardziej od ciebie będą kochać fale i ocean. Nie znają się na zegarku. I zazwyczaj nie dysponują nadmiarem gotówki. Prócz tego są uroczym i najbardziej pożądanym przedmiotem na wyspie.

Ale historia może też potoczyć się inaczej. Takiego surfera można poznać w surf barze. Pomiędzy łapaniem fal, woskowaniem deski. Pogadać kilka minut, wypić razem piwo, wymienić się kontaktem. Przypadkiem spędzić ze sobą Nyepi (tu poczytasz o

Nyepi, Balinese Silent Day,

) Przypadkiem się pokochać i po 4 miesiącach się zaręczyć. Ślub w Maju, chyba.

 

Denpasar / Kuta
Randki w Denpasar w 90% są opłacone. Bary i kluby, a nawet ulice są pełne droższych i tańszych eskortów. To też świetna opcja na poznanie ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o Bali. Łatwo im zaimponować podstawową znajomością wyspy i tym samy rozpocząć nic niewnoszącą do życia znajomość. Którą można zakończyć w pobliskim hotelu. Ale zainteresowania po obu stronach nie brakuje. W razie braku dobrej partii można spokojnie zająć się przyjmowaniem sztucznych podróbek narkotyków w ulicznych bramach lub na plaży. Czysty luksus.

Ubud
Przed ranką w Ubud, dostaniesz od swojego kandydatka przedłużony mocny uścisk. Przekaże Ci energie. I powie, że wie co teraz czujesz. Na pewno jestem utalentowanym empatem. Zamówi organiczną wodę księżycową z płatkami róż i sproszkowaną mornigę. Po czym zapyta się o twoją dokładną datę urodzenia. Od tego, jak wygląda wsz chart będzie zależeć dalsza rozmowa. Nie masz szans na drinka, ale możliwe, że zaproponuje Ci kraton lub magiczne grzybki. Seks może być magiczny, bo jako jogin będzie umiał bzykać cię w niesmakowitych pozycjach. Ja bym pewnie pękła ze śmiechu, ale ktoś może to docenić.

Który tym chłopaka ujął Cię najbardziej?

Koniecznie zobacz też:

Alkohol na Bali

 

Each city in Bali has its own specificity. So, dating in Bali is very unique. There were completely different worlds on this little island. The people of Canggu are laughing at the people of Ubud. The people of Uluwatu totally give a shit about others. And those from the north are so far from civilization, that they have probably forgotten that food can be ordered in a restaurant, not hunted. Of course, I’m talking about expats. So Bule, as the Balinese people  talk about us, in a not very nice way. Dating in Bali. A little bit of stereotypes, but also some true stories.

Canggu
In Canng we are not talking about a one night stand. In Canng we talk about few hours stand. Usually meetings are of a party-sexual nature. It is not always advisable to devote the entire day or evening to one person. Dividing the day into several meetings is not a faux pax.
Everyone is beautiful, young, has an interesting life story. Most likely recently after a dramatic break-up or escape from toxic parents or some kind of mental illness. Its highly possible, that your partner will have a dog.

Various sexual, geometric or simply emotional configurations are possible. The norm is that ¾ people love each other without being able to choose with whom they should relate. If you’ve watched Gossip Girl, its similar story, but in the tropics, in flip-flops.

Seminiak
Partner from Seminika, is definitely running a business in Bali. Seminiak is perfectly communicates with rest of the island, and the best for business. He is busy, so will have time for you only during selected hours (depending on the business, morning or evening). In each of these options, he will take you on beautiful dates, to trendy cafes for a delicious brunch or evening parties in rooftop bars. Such a boy is a good investment, he knows the basics of Bahasa Indonesia and will definitely help you with arranging your visa. With a lot of luck, he can help with  opening your own business in Bali. Don’t screw this up.

Amed
No one knows how the people living in Amed date. Amed is great, but I’ve never met anyone dating someone who lives there. Maybe they don’t?

Balian
Expats living in Balian are certainly not the largest social group in the region. The beach is a popular place to take your lovers, and affairs. Far from everything, romantic and empty. The perfect place for a secret date. There are not many hotels, but they certainly provide discretion and peace.

Recommended for all kinds of private and romantic meetings.

Uluwatu
Uluwatu and its surroundings is where you come to surf or meet a surfer. No one knows, why everybody wants to date a surfer in Bali. Well, apart from a beautiful body, tanned skin and sun-bleached hair, they are not ideal partners. They will always love the waves and the ocean more than you. They don’t know what time is. And they usually don’t have a lot of extra income. Besides, they are a lovely and most wanted item on the island.

But history may also turn out differently. You can meet such a surfer in the surf bar. Between catching waves and waxing the board. Talk a few minutes, drink a beer together, exchange contacts. Accidentally spend Nyepi together. Then accidentally, fall in love and get engaged after 4 months. Wedding in May, I think.

Denpasar / Kuta
Dating in Denpasar is 90% paid. Bars and clubs and even the streets are full of more expensive and cheaper escorts. It’s also a great option to meet people who don’t have a clue about Bali. It is easy for them to impress with a basic knowledge of the island. Those relations will bring nothing to your life. But are easy to finish in a nearby hotel. So many people are doing this anyway! In the absence of a good company, you can easily change evening idea, to trying fake drugs at street gates or on the beach. Pure luxury.

Ubud
In the beginning of your  Ubud date, your candidate will give you an extended, strong hug. In due to give him your energy. Just because, he knows exalt, what are your current struggles. He is a gifted empath, for sure. He will order organic lunar water with rose petals and powdered morniga. After he will ask for your exact date of birth. The further conversation will depend on your birth chart. You don’t have a chance to get a drink, but he may offer you kraton or magic mushrooms. Sex can be magical because, as a yogi, it will be able to fuck you in unpalatable positions. I would probably burst out laughing, but someone might appreciate that.

Which boy did you feel most captivated by?

Be sure to also see: