(English version below)

Dziś przygotowałam dla Was bardzo krótki post, o świątyniach w Chiang Rai, które koniecznie musicie zobaczyć, będąc w Północnej Tajlandii. Piękne Chiang Rai odwiedziliśmy tylko na 12 godzin (to zdecydowanie za mało czasu!)… zdążyliśmy zobaczyć najpiękniejsze świątynie. Jedna z nich, nie jest nawet na turystycznej mapie miasta, i mieliśmy wielkie szczęście, że przypadkiem na nią natrafiliśmy.

Psss, maseczki anty smogowe to absolutny must have, jeśli chcecie jeździć motorem po Azji.

Jak dojechać?

Do Chiang Rai możesz dostać się samolotem, busem z popularnego Chiag Mai, prywatnym samochodem, lub motocyklem. Trasa motocyklowa jest bardzo znana, ze względu na to, że biegnie wzdłuż parku narodowego. My wybraliśmy właśnie tę opcję. 250 km na motorze, prawie 4 godziny malowniczej drogi.

Biała Świątynia
Przepiękna Wat Rong Kun to symbol Chiang Rai z ostatnich lat. To połączenie nietypowej wystawy sztuki współczesnej, z prawdziwą Buddyjską świątynią. Kompleks budynków w całości zaprojektował i ufundował z prywatnych środków artysta Chalermchai Kositpipat. Cała ta niesamowita konstrukcja jest dziełem jednej osoby! Powstała w tacha 70, więc to stosunkowo nowe odkrycie. Zestawienie tradycji i nowoczesności.

 

 

Jeden z najpiękniejszych budynków, jakie w życiu widzieliśmy!

 


Pomyśl życzenie.

Jeśli chcecie uniknąć tłumów, spróbujcie przyjechać do świątyni w okolicach 8 rano, zaraz po otwarciu.

Niebieska Świątynia
Wat Rong Seur Ten, czyli Dom Tańczącego Tygrysa.
Zapierająca dech w piersiach Błękitna Świątynia została zaprojektowana przez Phuttha Kabkaew, ucznia słynnego twórcy białej świątyni Chalermchai Kositpipat.


Świątynia stała się szczególnie ważna, ze względu na ogromne znaczenie religijne. Wiele osób zanosi tam swoje prośby i życzenia.
Zakochałam się w tych żywych kolorach, kwiatach lotosu i magicznej uduchowianej atmosferze.

 

Piękna świątynia, którą znaleźliśmy, jadąc motorem.


Nie było jej w google maps. Może ją znacie? Wszystkie świątynie w Chiang Rai zachwycają.

Sukienka, którą mam na zdjęciach – Sugarfree

 

Zobaczcie, gdzie warto zatrzymać się w Chiang Mai

Marndadee Herritage, Chiang Mai: Beautiful Colonial Hotel

 

Temples in Chiang Rai

Today I have prepared for you a very short post, about the temples that you must necessarily see while in Northern Thailand. Beautiful Chiang Rai visited only for 12 hours (it’s definitely not enough time!) … but we had enough time to see the most beautiful temples. One of them is not even on the tourist map of the city, and we were lucky that we came across it by accident.

How to get?
You can get to Chiang Rai by plane, bus from the popular Chiag Mai, private car or motorbike. The motorbike route is very famous due to the fact that it runs along the national park. We have chosen this option. 250 km on a motorcycle, almost 4 hours of a picturesque road.

White Temple
The beautiful Wat Rong Kun is a symbol of Chiang Rai from recent years. It is a combination of an unusual contemporary art exhibition with a real Buddhist temple. The complex of buildings was entirely designed and funded by private artist Chalermchai Kositpipat. All this amazing design is the work of one person! It was created in tacha 70, so it’s a relatively new discovery.

One of the most beautiful buildings we’ve ever seen in our lives!
If you want to avoid crowds, try to come to the temple around 8am, just after opening.

Blue Temple
Wat Rong Seur Ten, or House of the Dancing Tiger.
The breathtaking Blue Temple was designed by Phutth Kabkaev, a student of the famous creator of the white temple Chalermchai Kositpipat.
The temple has become especially important because of its great religious significance. Many people ask their wishes and wishes there.
I fell in love with these vivid colors, lotus flowers and magical spiritual atmosphere.

A beautiful temple that we found while driving a motorcycle.
She was not in google maps. Maybe you know her?

 

Check my favorite hotel in Chiang Mai.

Marndadee Herritage, Chiang Mai: Beautiful Colonial Hotel